Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Оптові закупівлі товарів на біржах і через брокерські контори

Оптові закупівлі товарів на біржах і через брокерські контори

Назва:
Оптові закупівлі товарів на біржах і через брокерські контори
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,38 KB
Завантажень:
343
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Оптові закупівлі товарів на біржах і через брокерські контори
Біржова торгівля як форма організації оптового ринку
ажливою складовою частиною оптового обороту, що здійснюється в процесі доведення знову виготовлених матеріальних цінностей із сфери матеріального виробництва до сфери споживання, є оборот біржової тор-гівлі – фізичний або сумовий вираз сукупності оборудок і операцій, що протікають в мережі спеціалізованих елементів інфраструктури товарного ринку - товарних бірж.
Біржова торгівля - це особлива форма ведення еквівалентного обміну матеріальними благами між суб'єктами інституціонального ринку або за участю їх представників), що акумулюється є мережі специфічних елементів інфраструктури товарного ринку — в установах товарних та інших спе-ціалізованих бірж.
Особливий характер біржової торгівлі проявляється у притаманних тільки їй рисах. По-перше, в ній здійснюється купівля-продаж (еквіва-лентний обмін) відносно великих партій товарів і сировини, що дозволяє відносити ці комерційні операції до операцій оптового характеру. Друга особливість біржової торгівлі полягає в тому, що в ній здійсню-ється купівля-продаж не тільки вже виготовленого товару (ринок реаль-ного товару), але й реалізація прав на товари, що будуть виготовлені в перспективі (ф'ючерсний ринок). Третя, особливість біржової тор-гівлі визначається обов'язковим її здійсненням виключно в мережі товар-них бірж - спеціалізованих інфраструктурних елементів ринку, - за межа-ми бірж біржова торгівля здійснюватися не може.
З оптовим ринком найтісніше пов'язаний біржовий оборот ре-ального товару – частина біржового обороту, що описується сукупністю укладених на товарних біржах оборудок щодо купівлі-продажу партій товарів і сировини у конкретний термін і за чітко визначеними цінами.
Оборот реального товару у біржовій, як і у оптовій торгівлі може вимірюватися у натуральних одиницях або у вартісних показниках і є однією із
складових частин сукупного обороту національного або світового товарно-
го ринку.
Біржова торгівля як невід’ємний складовий елемент оптового ринку здійснює постійний активний вплив на характер і сукупні обсяги оптового обороту. Вона забезпечує економічну свободу комерсанта-посередника, вільного обирати час, місце і контрагента для обміну товарами або правами (зобов'язаннями) щодо такого. В той же час біржова торгівля сприяє прискоренню обертання матеріально-сировинних ресурсів, спрощуючи їх просування від виробника до спо-живача.
Як форма здійснення оптового продажу товарів у загальновідомих і доступних центрах - на біржах за єдиними заздалегідь регламентованими правилами, біржова торгівля вносить в оптовий ринок організа-ційне начало. Роль біржової торгівлі як організаційного фактора оптової торгівлі посилюється ретельним обліком кількісних і цінових параметрів кожної біржової оборудки. Облік і контроль за обсягом біржового обороту робить його організованим оптовим оборотрмД лягає в основу-біржових котувань цгагякі набирають визначального характеру не тільки для опто-вого, але і для світового товарного ринку в цілому.
іржова торгівля в цілому і її матеріально-технічна база -біржі, зокрема, виконують на оптовому ринку стабілізуючу роль. З одного боку, вони забезпечують дію механізму вільного ціно-утворення, стаючи місцем, концентрації попиту і пропозиції. У той же час біржі через систему заходів регулювання монополі-зму і запобігання несумлінній конкуренції, шляхом страху-вання цінового ризику мають на меті стабілізацію цін на ос-новні види сировини і матеріалів, цінних паперів.
Важливого значення набуває також інтегруюча роль біржової торгівлі на оптовому ринку. В цьому аспекті біржі поєднують інте-реси і запити широкого кола суб'єктів господарювання — ви-робників, посередників, виробничих і індивідуальних спожива-чів. Інтегруюча роль торгівлі на біржах не обмежується лише на-ціональними товарними ринками - біржова діяльність є явищем світового масштабу і передбачає тісне переплетення, взаємопроникнення і взаємо-доповнення національних і інтернаціональних учасників світового оптово-го ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Оптові закупівлі товарів на біржах і через брокерські контори

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок