Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Виробниче підприємство

Виробниче підприємство

Назва:
Виробниче підприємство
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,53 KB
Завантажень:
397
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Основні напрями діяльності підприємства:*
маркетинговий (вивчення ринку товарів, послуг);*
виробничий (обгрунтування обсягу випуску продукції відповідно до потреб ринку, забезпечення матеріально-технічними ресурсами тощо);*
післяпродажний сервіс (організація гарантійного ремонту, сервіс-ного обслуговування клієнтів);*
інноваційний (науково-технічні розробки, технологічна підготовка виробництва);*
економічний (планування, облік, звітність, ціноутворення, зовніш-ньоекономічна діяльність, фінансування);*
соціальний (управління персоналом — професійна підготовка кад-рів, створення належних умов праці та відпочинку працівників). Під терміном "підприємство" розумітимемо виробниче підприєм-ство. Виробниче підприємство — це окрема спеціалізована одиниця, основою якої є професійно організований колектив, який за допомо-гою наявних засобів виробництва виготовляє потрібну споживачеві продукцію або надає послуги відповідного призначення.
Найважливіші цілі виробничого підприємства:*
одержання прибутку;*
забезпечення споживачів продукцією згідно з ринковим попитом;*
своєчасна виплата заробітної плати;*
створення робочих місць;*
охорона довкілля;*
створення для працівників належних і безпечних умов праці;*
створення можливостей для професійного зростання.
Основні функції виробничого підприємства:*
матеріально-технічне забезпечення; *
виготовлення продукції для продажу і власної потреби;*
продаж і постачання продукції споживачеві;*
післяпродажне обслуговування продукції;*
управління та організація праці персоналу;*
підвищення якості продукції, збільшення обсягів її виробництва;*
дотримання чинних законів, державних стандартів;*
підприємницька діяльність;*
сплата податків, платежів у бюджет та інші позабюджетні фонди. Класифікаційні ознаки підприємств наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Класифікаційна ознака |
Види підприємств
Мета і характер діяльності Форма власності Належність капіталу Правовий статус
Галузево-функціональний вид діяльності Потужність виробничого потенціалу (чисельність працівників) Територіальне підпорядкування Структура виробництва |
Комерційні та некомерційні Державні, приватні, колективні, комунальні Національні, іноземні, змішані Одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства Промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, торговельні, банківські, страхові Великі, середні, малі
Головні, дочірні, асоційовані, філії Вузькопрофільні, багатопрофільні, комбіновані
Під структурою підприємства розуміється його внутрішня будо-ва, тобто склад підрозділів, система їх зв'язку, взаємодії та підпоряд-кованості. Сукупність виробничих підрозділів утворює виробничу структуру підприємства. Залежно від підрозділу, діяльність якого по-кладено в основу виробничої структури, розрізняють структуру це-хову, безцехову, корпусну і комбінатську.
Цеховою виробничу структуру вважають тоді, коли основним ви-робничим підрозділом підприємства є цех. Цехи, у свою чергу, поді-ляються на такі:
основні— виготовляють продукцію для реалізації на сторону: об-робні, складальні, прокатні;
допоміжні — виготовляють напівфабрикати для забезпечення на-самперед власних виробничо-технологічних потреб підприємства;
обслуговуючі — надають послуги або виконують роботи, що за-безпечують необхідні умови для нормальної роботи основних і допо-міжних виробничих структур підприємства: ремонтні, інструмен-тальні, транспортні, енергетичні, складські;
побічні — виконують зачисні, прибиральні роботи після відпра-цювання основного виробництва (утилізація відходів, відновлення окремих видів сировинно-матеріальних ресурсів);
експериментальні — випробовують і розроблюють нові вироби й технолога: хімічні та випробувальні;
підсобні — виконують роботи підсобного характеру (виробницт-во тари, тепличне господарство, відгодівельний комплекс).
Безцехова виробнича структура притаманна невеликим підприєм-ствам. Основою її будови є виробнича дільниця, де виконуються тех-нологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Виробниче підприємство

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок