Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Бізнес-план у ринковій системі господарювання

Бізнес-план у ринковій системі господарювання

Назва:
Бізнес-план у ринковій системі господарювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,12 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Бізнес-план у ринковій системі господарювання


План
Місце планування в ринковій економіці
Цілі, завдання та функції бізнес-плану
Порядок формування інформаційного забезпечення бізнес планування
Загальна методологія складання бізнес-плану


1.Місце планування в ринковій економіці
Планування - це процес розробки і прийняття цільових установок кількісного і якісного характеру і визначення шляхів найефективнішого їх досягнення. Це установки, що розробля-ються у вигляді "дерева цілей".
Місце фінансового планування в ринковій економіці виз-начається тим, що планування є однією з функцій управління, от-же фінансове планування - це функція управління фінансами.
Планування в управлінні - це:
1) конкретизація цілей управління в системі показників фінансово-господарської діяльності підприємства;
2) розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту.
З погляду менеджменту функція "планування" полягає в розробці змісту та послідовності. дій для досягнення сформульо-ваних цілей.
Практично вся система господарського управління і регу-лювання виробництва побудована на методах планування. Ос-кільки завершення одного етапу роботи служить початком наступ-ного, пов'язати всі етапи без допомоги планування неможливо.
За твердженням канадського бізнесмена Д. Дейла, "план є основою контракту між підприємцем і фінансистом-інвестором. План бізнесу - це загальноприйнятий прийом менеджменту, який використовується корпораціями і установами всіх розмірів для того, щоб сформулювати мету і запропонувати шляхи її до-сягнення. Він, як правило, складається на 5 років. Рада дирек-торів розвинутої компанії орієнтується на довгостроковий план, як на дорожню карту".
Вдалий план, на думку Д. Дейла, - одна з головних умов успіху будь-якої фірми. Виходити на ринок зі своєю продукцією, не маючи чітко продуманого і розрахованого плану дій, гарантія провалу фірми.
Необхідність складання планів визначається багатьма причинами, наприклад, В.Ковальов виділяє три найважливіших (рис.1).
Зміст координуючої ролі плану полягає у наявності добре деталізованих і взаємопов'язаних цільових установок, що дис-циплінують оперативну і перспективну діяльність підприємства.
Невизначеність майбутнього полягає не у визначенні точ-них цифр і орієнтирів стану фірми у майбутньому, а у встанов-ленні важливих напрямів (коридору), в межах яких може колива-тись той чи інший показник.
Рис. 1. Причини складання планів
Оптимізація економічних наслідків полягає в, тому, що будь-яке неузгодження чи збій діяльності системи потребує фінансових затрат на його подолання. Якщо є план, ймовірність збою є нижчою.
Сьогодні планування діяльності підприємства стало до-сить серйозною проблемою, що викликано рядом причин. По-перше, це відсутність зрозумілих цілей, задач діяльності підприємства керівництвом. По-друге, це складності, які виника-ють при визначенні потреб в поточних видатках (кількість працівників, потужності тощо). По-третє, в сучасних умовах пла-ни і кошти більше не спускаються зверху і підприємство повинно самостійно орієнтуватись на ринку. По-четверте, у багатьох підприємств немає системи надання достовірної інформації в не-обхідний час, в потрібному місці.
Планування - це процес, який складається з на-ступних процедур:
1) аналіз фінансових та інвестиційних можливостей, які має підприємство.
2) прогнозування наслідків поточних рішень з метою уникнення несподіванок і усвідомлення зв'язку зробленого сьо-годні з тим, які рішення доведеться приймати в майбутньому.
3) обґрунтування обраного варіанту рішень з ряду мож-ливих (цей варіант і буде представлений в кінцевій редакції плану).
4) оцінка результатів підприємства в порівнянні з ціля-ми, встановленими у фінансовому плані.
Хоча потреба широкого впровадження планування в сучасних економічних умовах є очевидною, однак є певні фактори, які обмежують його застосування в Україні. Такими факторами виступають:
- відсутність зрозумілих стратегічних цілей у підпри-ємств;
- нестабільність фіскальної політики держави;
- складності при визначенні потреб підприємства в ре-сурсах;
- недостатність досвіду самостійної постановки цілей, планування дій і залучення ресурсів в умовах ринку; недоліки існуючої системи управлінського обліку;
- застарілі методи оперативного планування; відсутність кваліфікованих кадрів і обізнаних із суча-сними методами планування;
- недостатній ;рівень розвитку інформаційних технологій на підприємствах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Бізнес-план у ринковій системі господарювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок