Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Характеристика і склад грошових надходжень підприємств

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств

Назва:
Характеристика і склад грошових надходжень підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,85 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Характеристика і склад грошових надходжень підприємств
У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у вироб-ництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.
Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкоду-вання витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами госпо-дарювання, формування доходів і прибугку є найважливішою сто-роною діяльності підприємств (рис. ).
Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фі-нансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові надходження згідно з чин-ною практикою обліку і звітності включають:
1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;
2) виручку від іншої реалізації;
3) доходи від фінансових інвестицій;
4) доходи від інших позареалізаційних операцій.
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від ос-новної діяльності підприємств. Тому на неї припадає найбільша час-тка внутрішніх грошових надходжень.
Підприємства можуть реалізовувати продукцію допоміжного ви-робництва, підсобного сільського господарства, непотрібну й над-лишкову сировину, напівфабрикати та інші матеріали, основні засо-би, що вибули з виробництва, нематеріальні активи та інше майно. Саме такі грошові надходження підприємств відображаються у роз-ділі «Виручка від іншої реалізації».


Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг), іншої реалізації | Надходження від позареалізаційних опеацій
Доходи від фінансової інвестиційної діяльності (дивіденти, відсотки на цінні папері, кредити, на депозити, доходи від валютних і лізингових операцій) | Непередбачені доходи, які виникають у практиці господарської діяльності (штрафи, пені, неустойки та інші надходження від економічних санкцій тощо)
Грошові надходження
Податок на додану вартість | Акцизний збір | Грошові доходи
Матеріальні і прирівняні до них витрати | Амортизаційні відрахуванян | Інші виробничі витрати | Валовий дохід
Оплата праці | Чистий дохід
Відрахування за обов'язковим страхуванням | Відрахування в цільові державні фонди | Інші платежі у бюджет | Балансовий прибіток
Податок на землю з власників транспортних засобів | Податок на прибуток | Сплата штрафів | Чистий прибуток
Створення резервного фонду | Виплата дивідентів | Нагромадження | На споживання
Собівартість
Рис. Структурно-логічна модель грошових надходжень, формування й використання доходів підприємств


За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реаль-ного фінансового ринку, уведення в класифікацію грошових над-ходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком випра-вданим. Тоді підприємства майже не мали доходів від цінних папе-рів, крім державних облігацій, котрі мали зовсім незначну питому вагу в загальних грошових надходженнях. В основному доходи від позареалізаційних надходжень формувались за рахунок штрафів і пені, прибутку минулих років, виявленого у звітному році, списаної раніше дебіторської заборгованості, яка вважалася безнадійною, але котру, проте, було погашено у звітному періоді. Однак за ринкової економіки, коли функціонує і розвивається фінансовий ринок, а під-приємства здійснюють фінансові інвестиції, доцільно ввести в кла-сифікацію грошових надходжень новий розділ — «Доходи від фі-нансово-інвестиційної діяльності», відокремивши його від розділу «Доходи від позареалізаційних операцій».
Трансформація ринкових відносин потребує створення необхід-ної інфраструктури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Характеристика і склад грошових надходжень підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок