Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розрахунки чеками

Розрахунки чеками

Назва:
Розрахунки чеками
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,99 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Розрахунки чеками
Нині в системі безготівкових розрахунків за отримані товари,
виконані роботи та надані послуги дістали поширення розрахунки
за допомогою чеків.
Розрахунковий чек — це розрахунковий документ, що містить
письмове доручення власника рахунка обслуговуючому банку про
перерахування зазначеної в ньому суми коштів з його рахунка на ра-
хунок пред’явника (чековласника) цього чека.
Чекодавець — це юридична або фізична особа, яка підписує чек
та видає його постачальнику для оплати отриманих від нього то-
варів та наданих послуг.
Чекоутримувач — це підприємство або фізична особа, що отри-
мали чек та мають право на стягнення грошових коштів з рахунка
чекодавця для оплати відпущених йому товарів та наданих послуг.
Розрахункові чеки мають встановлену форму з написом “Розра-
хунковий чек”. Отримання готівки за ними не допускається. Виго-
товляються розрахункові чеки Національним банком України на
спеціальному папері та брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів
(чеків).
Для отримання лімітованої чекової книжки клієнт подає до об-
слуговуючої установи банку заяву встановленої форми в одному
примірнику, заповнивши в ній всі реквізити, а також зазначивши
прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручається отримання че-
кової книжки. Виписана заява засвідчується підписами та печаткою
підприємства-одержувача чекової книжки.
Крім заяви на отримання лімітованої чекової книжки виписуєть-
ся платіжне доручення встановленої форми для перерахування з по-
точного рахунка коштів на спеціальний рахунок “Чекові книжки”.
Цим самим банк депонує кошти для розрахунків за лімітованими че-
ками, тобто гарантує їх оплату постачальнику. Водночас кредитним
договором між чекодавцем та банком може бути передбачений по-
рядок, згідно з яким таке депонування не здійснюється, а банк прий-
має на себе зобов’язання оплачувати чеки свого клієнта-чекодавця
(в разі відсутності коштів на його розрахунковому рахунку) за раху-
нок кредиту в межах наперед визначеного розміру.
На основі поданих документів банк виписує чекову книжку вста-
новленої форми із зазначенням в ній найменування власника книж-
ки, номера особового рахунка, з якого оплачуватимуться чеки, стро-
ку дії книжки, з ким і за що здійснюватимуться розрахунки, суми
ліміту для лімітованої книжки. Сума ліміту визначається клієнтом за
погодженням з банком. Крім того, на кожному чеку вказуються най-
менування власника книжки і номер особового рахунка, з якого оп-
лачуватимуться чеки. Після цього чекова книжка підписується
відповідними працівниками банку, засвідчується гербовою печат-
кою та видається касою довіреній особі клієнта під його розписку
на заяві про видачу книжки. Отримана книжка зберігається в бух-
галтерії підприємства як бланки суворої звітності.
Строк дії лімітованих чекових книжок не повинен перевищувати
один рік. Чеки, виписані понад ліміт та вказаного строку дії, вважа-
ються недійсними і до оплати банком не приймаються.
Розрахунки чеками з лімітованих книжок здійснюються в такому
порядку. Підприємство, що бажає придбати необхідні товари, отри-
мати послуги та розрахуватися за них чеком, призначає свого прац-
івника, який повинен отримати ці товари або послуги, видає йому
відповідне доручення, а також лімітовану чекову книжку, і цей пра-
цівник погоджує з постачальником необхідних товарів та послуг
найменування товарів, що купуються, їх обсяг та вартість. Усе це
відображається у виписаній постачальником накладній на відпуск
товарів та надання послуг, на підставі якої довірена особа покупця
виписує розрахунковий чек із зазначенням у ньому кому, скільки і
за що перераховується коштів. Паралельно з виписуванням чека за-
повнюється і його корінець, в якому зазначається сума залишку
ліміту до платежу, сума, що сплачується за чеком, і сума залишку
ліміту до наступного платежу.
Виписуються чеки чорнилом на ім’я конкретних одержувачів
коштів у місці отримання товарів. Поправки та підчищення в чеках
не допускаються.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Розрахунки чеками

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок