Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Санація із залученням коштів власників підприємства

Санація із залученням коштів власників підприємства

Назва:
Санація із залученням коштів власників підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,26 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Санація із залученням коштів власників підприємства
Найбільш заінтересованими в санації неспроможного підприємс-тва особами є його власники (акціонери, пайовики тощо). Вони, як правило, несуть значний тягар фінансування санаційних заходів. Фінансування санації власниками може здійснюватися:
а) збільшенням (зменшенням) статутного фонду;
б) наданням позик;
в) наданням цільових внесків на безповоротній основі. У результаті санації балансу підприємство не мобілізує додатко-вих коштів, однак створює необхідні передумови (урівноважування номінальної вартості акцій (паїв) з їх ринковою ціною) для залучен-ня зовнішніх фінансових джерел у майбутньому. На практиці в са-наційних цілях досить часто слідом за зменшенням статутного капі-талу здійснюється його збільшення. Ця операція має назву «двосту-пінчастої санації».
Санація збільшенням статутного фонду. Основні цілі збіль-шення статутного капіталу підприємства:*
мобілізація фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру, для модернізації існуючих потужностей, переобладнання чи розширення виробництва;*
збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприєм-ства відповідають за його зобов'язаннями перед кредиторами, тобто підвищення кредитоспроможності суб'єкта господарювання та його фінансової стійкості;*
поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки збільшення капіталу пов'язане, як правило, із залученням додаткових грошових ресурсів;*
акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав інших підприємств, у тім числі з метою посилення впливу на та-кі підприємства, їх поглинання чи придбання їхніх потужностей.
Для залучення засобів збільшенням статутного капіталу не потрібна ні застава майна, ні гарантії третіх осіб. Крім того, ресурси, вкладені в статутний фонд підприємства, залишаються в його розпорядженні про-тягом довгострокового періоду. Структурно-логічну схему збільшення статутного капіталу підприємства зображено на рис. 11.6.
Слід мати на увазі, що акціонерне товариство має право збільшу-вати статутний фонд, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижчою за номінальну. Рішення про збіль-шення статутного капіталу приймається більшістю в 3/4 голосів ак-ціонерів, які беруть участь у правомочних зборах. Збільшення ста-тутного фонду товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено на рішення правління за умови, що таке передбачено статутом. Збільшення статутного фонду здійснюється трьома методами:
1) збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості;
2) збільшенням номінальної вартості акцій.
3) обміном облігацій на акції.
За збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості статутний фонд збільшується за рахунок таких джерел:*
додаткових внесків учасників та засновників;*
дивідендів (реінвестиції прибутку);*
індексації основних фондів.
Рис. 1. Структурно-логічна схема збільшення статутного фонду AT
У санаційних цілях статутний фонд, як правило, збільшується з метою мобілізації додаткових внесків інвесторів. Випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю підприємс-тва, забороняється. За збільшення статутного фонду підприємство, яке перебуває в кризі, може натрапити на проблему пошуку потенцій-них інвесторів, оскільки капіталовкладення в такого роду підприємст-ва пов'язані з підвищеним рівнем ризику. У такому разі з метою ком-пенсації ризиковості слід пропонувати різного роду пільгові умови вкладення капіталу. Ідеться передовсім про надання преференцій (пільг) щодо розподілу майбутніх прибутків (авансована виплата ди-відендів, підвищений розмір дивідендів), прийняття управлінських рішень, розподілу ліквідаційної маси тощо. Надання заохочувальних преференцій слід узгоджувати з чинними нормами законодавства. Окрім зазначених пільг, для залучення нових власників необхідно створити низку інших передумов. Сюди слід віднести наявність чіт-кої, реалістичної санаційної концепції; можливість порівняно швидкої окупності коштів, укладених у проведення санації; готовність до (ча-сткової") відмови від компетенції прийняття рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Санація із залученням коштів власників підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок