Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

Назва:
Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,28 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Організація та наслідки ліквідації
збанкрутілих підприємств


ПЛАН
Вступ
1. Закон “Про банкрутство” як основний юридичний регулятор явища банкрутства. Підстави для порушення справи про банкрутство
2. Основні етапи роботи із збанкрутілим підприємством
3. Питання санації збанкрутілих підприємств
Висновок
Список використаної літератури


Вступ
В часи ринкової економіки ніхто не може гарантувати безбідного існування економічним одиницям. Загроза банкрутства присутня в ринкових умовах завжди. Питання банкрутства на сьогоднішній день досить широко досліджене і юридично оформлене. В цивільному та торго-вому законодавстві більшості країн запроваджено норми, спрямовані не на тілесне покарання банкрута, а на стягнення його майна з метою задоволення позовів та претензій кредиторів. Ці питання регулюються, як правило, спеціальним законом про банк-рутство.
1. Закон “Про банкрутство” як основний юридичний регулятор явища банкрутства. Підстави для порушення справи про банкрутство
Закон «Про банкрутство» повинен виконувати три основні функції:
1. Служити механізмом запобігання непродуктивному викорис-танню активів підприємств.
2. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають значні резерви для успішної фінан-сово-господарської діяльності в майбутньому. Як правило, така реа-білітація передбачає фінансову реорганізацію.
3. Сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про банкрутство» під банк-рутством розуміють пов'язану з недостатністю активів у ліквід-ній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
Підста-вою для порушення справи про банкрутство підприємства є письмо-ва заява будь-кого з кредиторів боржника, органів державної подат-кової служби або контрольно-ревізійної служби до арбітражного суду. Кредитор може звернутися із такою заявою, коли дебітор не-спроможний задовольнити протягом одного місяця визнані ним претензійні вимоги. Крім того, боржник може звернутися до арбіт-ражного суду з власної ініціативи за його фінансової неспроможно-сті або загрози такої неспроможності. До заяви боржника додаються список його кредиторів і боржників, бухгалтерський баланс та інша інформація про його фінансове та майнове становище.
До боржника арбітражний суд може застосовувати такі типи процедур:
а) реорганізаційні (санаційні);
б) ліквідаційні;
в) мирову угоду.
До реорганізаційних процедур належить зовнішнє управління майном, санація та реорганізація (реструктуризація) підприємства. До ліквідаційних процедур відносять примусову ліквідацію під-приємства-боржника на ухвалу арбітражного суду та добровільну ліквідацію підприємства під контролем кредиторів. Мирова угода укладається між боржником та кредиторами.
Арбітражний суд визнає боржника банкрутом за відсутності про-позицій щодо проведення санації або незгоди кредиторів з її умовами. У постанові про визнання боржника банкрутом арбітражний суд при-значає також ліквідаторів (ліквідаційну комісію) — представників зборів кредиторів, банків, фінансових органів, а також Фонду держа-вного майна, якщо банкрутом є державне підприємство.
З моменту визнання боржника банкрутом:*
припиняється підприємницька діяльність боржника;*
до ліквідаційної комісії переходить право розпорядження майном банкрута й усі його майнові права та обов'язки;*
вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зо-бов'язань банкрута;*
припиняється нарахування пені та відсотків на всі види забор-гованості банкрута.
Суттєвим є те, що арбітражний суд на подання боржника, розпо-рядника майна або кредиторів може визнати недійсною будь-яку операцію з продажу майна боржника, здійснену протягом трьох мі-сяців до початку провадження справи про банкрутство, якщо її здій-снено в інтересах зв'язаної з боржником особи. Крім того, може бу-ти анульовано будь-яку угоду боржника щодо продажу майна чи прийняття боргових зобов'язань протягом одного року до початку провадження справи про банкрутство, якщо продаж майна здійсне-но з метою приховування цього майна або несплати боргів, коли бо-ржник в результаті угоди отримав набагато менше, ніж становить реальна ціна майна, а також тоді, коли боржник на момент укладан-ня угоди вже був фактично неплатоспроможним чи став таким уна-слідок виконання цієї угоди.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок