Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Майно підприємства

Майно підприємства

Назва:
Майно підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,04 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Майно підприємства
 


Для здійснення господарської діяльності кожне під-приємство повинно мати певне майно, котре належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яке належить підпри-ємству і відображене в його балансі, становить його активи.
Активи — це економічні ресурси підприємства у формі сукуп-них майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку. Активи підприємства складаються із суми необоротних, оборотних (поточних) та ін-ших активів.
Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів у ак-тиви. У процесі функціонування підприємства величина активів і їх структура постійно змінюються. Якісні зміни у структурі май-на підприємства та джерел цього майна можна охарактеризувати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу звітності.
Вертикальний аналіз показує структуру майна підприємства та джерел цього майна. Як правило, показники структури розрахову-ються у відсотках до валюти балансу. Відносні показники певною мі-рою пом'якшують негативний вплив інфляційних процесів, які сут-тєво ускладнюють зіставляння абсолютних показників у динаміці.
Горизонтальний аналіз звітності потребує побудови однієї чи кількох аналітичних таблиць, в яких абсолютні показники допов-нюються відносними — темпами зростання (зниження).
На практиці нерідко об'єднують горизонтальний і вертикаль-ний аналіз, тобто будують аналітичні таблиці, які характеризують як структуру майна підприємства та його джерел, так і динаміку окремих показників.
Загальна сума змін валюти балансу розбивається на складові, що дас змогу зробити попередні висновки про характер руху в складі активів, джерела її формування та взаємообумовленість. Так, у процесі аналізу зміни складу довгострокових (необорот-них) і поточних (оборотних) засобів розглядаються у взаємо-зв'язку зі змінами зобов'язань підприємства.
Структура вартості майна дає загальне уявлення про фінансо-вий стан підприємства. Вона показує частку кожного елемента в активах і співвідношення позичкових і власних коштів підприєм-ства в пасивах. У структурі вартості майна відображається спе-цифіка діяльності кожного підприємства.
Сама по собі структура вартості майна ще не свідчить про фі-нансовий стан підприємства. Структура майна підприємства, її динаміка не дає відповіді на питання, наскільки вигідно для інвес-тора вкладення коштів у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення зобов 'язань.
На підставі активу балансу треба здійснити загальну оцінку майна, що є в розпорядженні підприємства. При цьому в складі майна виок-ремлюють оборотні (мобільні) і необоротні (іммобілізовані) кошти.
Фінансовий аналітик повинен виділяти такі складові:
1) загальну вартість майна підприємства, яка дорівнює підсум-ку балансу;
2) вартість іммобілізованих коштів — основних і необоротних;
3) вартість оборотних коштів;
4) грошові кошти.
Методичну послідовність такого аналізу показано в табл. 4.1.
АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
Показник | На початок року | На кінець року | Відхилення
( +;- )
1. Усього майна | 146102 | 150644 | +4542
2. Основні і необоротні активи | 131453 | 123605 | -7848
у %до загальної вартості майна | 90,0 | 82,1 | -7,9
3. Оборотні кошти разом | 14649 | 27038 | +12389
у % до майна | 10,0 | 17,9 | +7,9
У т. ч.: матеріальні оборотні кошти | 12196 | 19998 | +17802
у % до всіх оборотних коштів | 83,3 | 74,0 | -9,3
Грошові кошти короткострокові цінні папери | 1001 | 3546 | +2545
у % до всіх оборотних коштів | 6,8 | 13,1 | +6,3
За даними табл. 4.1 зробити висновки щодо:
1) зміни загальної вартості майна;
2) факторів, котрі впливають на зміну загальної вартості майна;
3) причин зміни оборотних коштів та іммобілізованих активів;
4) співвідношення між темпами приросту оборотних і необо-ротних активів;
5) причин зміни іммобілізованих коштів. Оцінюючи показники таблиці, висновуємо:
1. Загальна вартість майна підприємства збільшилась на 4542 тис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Майно підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок