Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

Назва:
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,00 KB
Завантажень:
318
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Тернопільська академія народного господарства
Інститут обліку і аудиту
Реферат на тему:
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ
КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ
Підготував студент
групи ОПзс-32
Рижак Ігор
Тернопіль
2000


ПЛАН
Вступ.
Форми міжнародного кредиту.
а) міжнародний кредит;
б) комерційний кредит;
в) фінансовий кредит;
г) приватні кредити;
д) урядові кредити;
е) кредити міжнародних і реґіональних організацій;
є) змішані кредити;
ж) виробничі кредити;
з) невиробничі кредити;
и) забезпечені кредити;
й) бланкові кредити;
Лізинг, класифікація і форми. Причини виникнення кредиту. Криза заборгованості.
Висновок.
Список використаної літератури.


ВСТУП
Однією з основних тенденцій розвитку сучасних світогос-подарських зв'язків є значне поширення міжнародних роз-рахунків у кредит. Причому ця тенденція значно посили-лась останніми десятиріччями. Так, якщо в 1937 р. на умо-вах розрахунків у кредит експортувалося лише 1,5% машин-но-технічних товарів, то на початку 60-х — 50, а на початку 90-х років — 75% експорту цієї продукції в світі. Надання кредитів імпортерам є сьогодні досить звичним засобом ре-алізації продуктів на світовому ринку, однією із найпошире-ніших форм сучасних світогосподарських зв'язків. Тому не випадково на світовому ринку експортні кредити є нерідко більш дійовим засобом боротьби за ринки збуту, ніж ціна, якість товару чи терміни поставок.


2. Форми міжнародного кредиту
Міжнародний кредит — це надання у тимчасове корис-тування грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим. На практиці він здійснюється через надання валютних і то-варних ресурсів на умовах зворотності та виплати відсотків, переважно у вигляді позик.
Залежно від об'єктів кредитування міжнародні кредити поділяють на комерційні та фінансові.
Комерційний кредит — це первинна форма кредиту, в тому числі в зовнішній торгівлі, що називається також фірмо-вим кредитом або кредитом постачальним, де позикова опе-рація поєднана з купівлею-продажем товару, а рух позико-вого капіталу — з рухом товарного капіталу. Саме тому ко-мерційний кредит, який є найбільш "зв'язаною" формою кре-диту, все ще досить широко використовується в міжнародній торгівлі, проте внаслідок обмеження фінансових можливос-тей ця форма кредитування практично не використовується при взаємних поставках інвестиційних товарів, які призна-чаються в основному для модернізації та реконструкції ви-робництва, оновлення його технологічної структури.
Фінансовий кредит — це надання коштів у грошово-ва-лютній формі: облігаційні позики, що розміщуються на міжна-родному та національному ринках позикового капіталу за допомогою банків, можуть надаватись у валютах країни-кре-дитора та країни-боржника, а також у третіх валютах.
Однією з важливих характеристик сучасних світогосподарських зв'язків є швидке розбухання міжнародного кре-диту, перетворення міжнародного ринку позикових капіталів на центральний елемент міжнародних економічних відно-син. Адже інтернаціоналізація виробництва та капіталу, роз-ширення сфери діяльності транснаціональних корпорацій потребують не тільки вільного обміну однієї валюти на іншу, а й сильних джерел безперебійного міжнародного фінансу-вання відносно незалежних від національних систем. Саме тому досить значного розвитку набув міжнародний ринок позикових капіталів як система відносин з приводу акуму-ляції та перерозподілу позикового капіталу між країнами, що є сукупністю кредитно-фінансових закладів і фондових бірж, які надають позики і кредити іноземним контрагентам.
Міжнародний ринок позикових капіталів не лише про-довжує зростати абсолютно, а й характеризується постійною зміною структури і вдосконаленням механізму. Так, ще в 70-х р. у зв'язку з енергетичною кризою різко зросла роль деяких країн, що розвиваються, на світових ринках позико-вого капіталу, однак невдовзі їх значення тут помітно ослаб-ло. Криза платоспроможності переважної більшості країн, що розвиваються, призвела до практичного витіснення їх з міжнародного ринку позикових капіталів, де, як і раніше, переважають представники розвинених країн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок