Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Аудит пасивів підприємства

Аудит пасивів підприємства

Назва:
Аудит пасивів підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,60 KB
Завантажень:
98
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛАН
удит пасивів підприємства
1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань
2. Аудит довгострокових позик і векселів
3. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик
4. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
5. Аудит розрахунків за податками і платежами
6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням


АУДИТ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань
Для здійснення аудиту власного капіталу доцільно, насамперед, вникнути в саму сутність капіталу, зрозуміти його різновиди, їх зміст.
Рахунки класу 4 ("Власний капітал та забезпечення зобов'язань") призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різно-видів власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резерв-ного, вилученого, несшіаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів. Фінансові ресурси, що вико-ристовуються на розвиток виробничо-торгового процесу — це капітал у грошовій формі.
Капітал — це сукупність матеріальних ресурсів і коштів, фінан-сових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для суб'єкта господарювання. Аудиту підлягає структура капіталу за джерелами його утворення. Джерела утворення капіталу суб'єкта господарюван-ня — це власні й позичкові кошти.
Власний капітал суб'єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. Вона обчислюється як різниця між вартістю майна І позичковим капіталом. Власний капітал скла-дається зі статутного, додаткового і резервного капіталу, нерозподі-леного прибутку та цільових (спеціальних) фондів.
Власник поділяє капітал на основний (довгостроковий) і оборот-ний (поточний) капітал.
Основний капітал складається з основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій (довгострокових позичок).
Оборотний капітал складається з матеріальних оборотних засо-бів, коштів у поточних розрахунках, короткострокових фінансових вкладень.
Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу під-приємства. За кредитом рахунка 40 "Статутний капітал" відобра-жається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його змен-шення (вилучення) — повернення частки внесків у разі вибуття учас-ника, списання збитків за рахунок внесків.
Власний капітал засновників (учасників) поділяється на дві частини: 1) реєстрований; 2) нереєстрований. Перший — це статутний, або пайовий, капітал. Другий — додатковий — резервний, страховий, капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Статутний капітал утворюється за рахунок вкладів (внесків) засновників або учасників. Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання, цінні папери, права на користування землею, водою, будинками. Ста-тутний капітал комерційного банку формується за рахунок коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) банку.
Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридич-них осіб, добровільно розміщених у товаристві. Пайовий капітал складається із сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок, а також паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, одержаних внаслідок розподілу на паї колективної власності.
Додатковий капітал складається з емісійного доходу від роз-міщення акцій власної емісії за цінами, що перевищують номіналь-ну вартість, дооцінки активів, безоплатно одержаних необоротних ак-тивів, іншого додаткового капіталу.
Кошти резервного (страхового) капіталу використовуються згідно з установчими документами — у випадку нестачі прибутку покриваються витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації підприємства, виплачуються дивіденди за привілейовани-ми акціями тощо.
Нерозподілені прибутки — це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму прибутків, використаних у звітному році, у тому числі нарахування податку на прибуток.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Аудит пасивів підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок