Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Контрольна з фінансового аналізу

Контрольна з фінансового аналізу

Назва:
Контрольна з фінансового аналізу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,68 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Контрольна з фінансового аналізу


У дані роботі буде проаналізована дяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Анвіко”. Підприємство займається виробництвом маскарадної продукції. Особливістю діяльності даного підпиєжмства є те, що продукція реалізовується в основному в період свят, проте процес виробництва здійснюється протягом усього року .
Підприємство має невеликі виробничі потужності, невеликі річні обороти, проте фірма активно розвивається, вдосконалюється виробництво, здійснюється побудова нового приміщення.
Продукція фірми реалізоується на ринку України, поступово захоплюється ринок Росії. Необхідно зауважити, що через особливості продукції, що виробляє фірма, майже відсутні конкуренти, а на ринку Росії на даний момент їх зовсім немає. Основною стратегіює є розширення ринку збуту, збільшення прибутку, розширення асортименту маскарадної продукції.
Основні показники діяльності будуть розглянуті на основі фінансової звітності за 2001 рік, які наведено нижче.
Звіт про фінансові результати
За 2001 рік
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати
Стаття | Код рядка |
За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3 | 4.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 840 | 600
Податок на додану вартість | 015 | 140 | 100
Акцизний збір | 020 | 58 | 42
025
1нші відрахування з прибутків | 030 | 22 | 18
Чистий дохід (виручка) від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 620 | 440
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (+ 070) | 040 | 450 | 400
Валові: (ряд. 080)
прибуток від реалізації | 050 | 170 | 140
збиток | 055
1нші операційні доходи | 060 | 10 | 2
Адміністративні витрати | 070 | 52 | 40
Витрати на збут | 080 | 10 | 12
1нші операцйні витрати | 090 | 8 | 6
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100 | 110
збиток
-: * * | 105 | 16
Дохід від участі в капіталі | по | 10 . | 20
Інші фінансові доходи | 120 | 7 | 5
Інші доходи | 130 | 5 | 10
Фінансові витрати | 140 | 9 | 12
Втрати від участі в капіталі | 150 | - | 1
Інші витрати | 160 | 3 | 11
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 120
збиток | 175 | 5
Податок на прибуток від звичайної діяль-ності | 180 | 36
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190 | 84
збиток | 195 | 5
Надзвичайні:
доходи | 200 | 6 | 10
витрати | 205 | 10
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 3
Чисті:
прибуток | 220 | 80 | 2
збиток
1 1 1 | 225*
Матеріальні витрати | 230 | 333 | 2933
Витрати на оплату праці | 240 | 100 | 90
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 37 | 33,8
Амортизація | 260 | 140 | 1І9
Інші операційні витрати
| 270 | 10 | 6
Разом | 280 | 620
1 | 558
Баланс
Форма№ 1
Код за ДКУД 1801001 |
Код рядка | На поч періоду | На кін періоду
Активи
1.Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість | 010 | 300 | 310
первісна вартість | 011 | 330 | 350
знос | 012 | 30 | 40
Незавершене будівництво | 020 | 1200 | 2100
Основні засоби:
залишкова вартість | 030 | 500 | 2570
первісна вартість | 031 | 1000 | 3200
знос | 032 | 500 | 630
Довгострокові фінансові інвестиції
які обліковуються згідно з участю в капіталі інших підприємств | 040 | 110 | 100
інші фін інвестиції | 045 | 20 | 10
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050
Відстрочені податкові активи | 060 | - | 3
Інші необоротні активи | 070
Всього по розділу 1 | 080 | 2130 | 5093
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 100 | 400 | 450
тварини на вирощувані та відгодівлі | 110
незавершене виробництво | 120 | 10 | 60
готова продукція | 130 | 20 | 78
товари | 140 | 1300 | 1400
Векселі одержані | 150 | 150 | 170
Дебіторська заборгованість за товари і послуги:
чиста реалізкаційна вартість | 160 | 300 | 320
первісна вартість | 161 | 340 | 360
резерв сумнівних боргів | 162 | 40 | 40
Дебіторська заборгованість по розрахунках:
з бюджетом | 170 | 7
по авансах виданих | 180 | 35 | 12
по нарахованих доходах | 190
по внутрішніх розрахунках | 200
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 20 | 3
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 50 | 20
Грошові кошти та їх еквіваленти: | 220
в національній валюті | 230 | 70 | 201
в іноземній валюті | 240 | 120 | 5
Інші оборотні активи | 250 | 10 | -
Всього по розділу 2 | 260 | 2492 | 2718
3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Контрольна з фінансового аналізу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок