Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Корпорація (акціонерне товариство)

Корпорація (акціонерне товариство)

Назва:
Корпорація (акціонерне товариство)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,16 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Корпорація (акціонерне товариство) є зараз домінуючою формою підприємницької діяльності. Її власниками вважаються ак-ціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі свого вне-ску в акціонерний капітал корпорації. Весь прибуток корпорації на-лежить її акціонерам. Виокремлюють дві його частини. Одна части-ка розподіляється серед акціонерів у вигляді дивідендів, друга — це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування. функції власності та контролю поділені між акціонерами (власника-ми акцій) і менеджерами.
Переваги корпорації (акціонерного товариства) є достатньо відо-мими.
По-перше, корпорація є найефективнішою формою організації підприємницької діяльності з огляду на реальну можливість залу-чення необхідних інвестицій. Саме через ринок цінних паперів (фон-дову біржу) вона може об'єднувати різні за розмірами капітали ве-ликої кількості фізичних і юридичних осіб для фінансування сучас-них напрямків науково-технічного й організаційного прогресу, нарощування виробничого потенціалу.
По-друге, потужній корпорації значно простіше постійно збіль-шувати обсяги виробництва або послуг. Це дає добру можливість отримувати постійно зростаючий прибуток.
По-третє, кожний акціонер як співвласник корпорації несе лише обмежену відповідальність (за банкрутства фірми він втрачає тільки вартість своїх акцій). Важливо й те, що окрема особа може зменши-ти свій власний фінансовий ризик, якщо купуватиме акції кількох корпорацій. Кредитори можуть пред'явити претензії лише корпо-рації як юридичній особі, а не окремим акціонерам як фізичним особам.
По-четверте, корпорація — це організаційно-правовий утвір, який може функціонувати дуже тривалий період (постійно), що ство-рює необмежені можливості для перспективного розвитку.
Корпоративна форма організації підприємницької діяльності, як і всі інші, має відповідні недоліки:
1. Мають місце певні розбіжності між функціями власності і конт-ролю, що негативно впливає на необхідну гнучкість оперативного управління корпорацією. Розподіл функцій власності та контролю може призвести до виникнення соціальних суперечностей (конфліктів) між менеджерами і акціонерами корпорації.
2. Корпорація сплачує більші податки в розрахунку на одиницю отримуваного прибутку, ніж інші організаційні форми бізнесу. Адже оподаткуванню підлягає спочатку отриманий корпорацією прибу-ток, а потім — дивіденди акціонерів, тобто фактично існує пробле-ма подвійного оподаткування.
3. У корпоративній формі бізнесу існують потенційні можливості для зловживань з боку посадових осіб. Наприклад, керівництво корпорації може організувати емісію акцій для покриття збитків , спричинених безгосподарністю певних структурних ланок.
Кооператив - підприємство, організація,створені шляхом добровільного обєднання осіб на пайовій основі для здійснення підприємницікої діяльності.Кооперативи являються юридичними особами і функціонують на початках самофінансування і самоуправління.
Функції підприємництва.
Розуміння сутності підприємництва зв'язано також з визначенням його ролі в економіці різних рівнів системи господарювання. Конк-ретно роль і значення підприємництва в економічному розвитку країни можна звести до такого:*
По-перше, підприємництво слугує важелем для зміни струк-тури економіки. Для підприємців основний спонукальний мотив — можливість одержання прибутку. Вони майже завжди концентру-ють свої дії на розвитку перспективних напрямків господарської діяль-ності, віддача від яких може перевершити середні показники.*
По-друге, розвиток підприємництва створює «поживне середо-вище» для конкуренції. Забезпечуючи освоєння перспективних виробництв, підприємці сприяють швидшому оновленню техніко-технологічної бази і номенклатури продукції фірми. Вони стимулю-ють господарську активність, підтримуючи конкуренцію й існую-чий ринок.*
По-третє, підприємництво можна вважати каталізатором еконо-мічного розвитку. Цей своєрідний прискорювач істотно впливає на структурну перебудову в економіці; збільшення обсягів виробницт-ва і надання послуг; стимулювання інвестиційної діяльності; підви-щення рівня попиту і пропозиції; прискорення темпів економічного розвитку національної економіки в цілому.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Корпорація (акціонерне товариство)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок