Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку

Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку

Назва:
Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,10 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку
Капітальні вкладення, здійснювані підприємствами згідно з пе-
редбаченими обсягами, мають фінансуватися відповідними устано-
вами банків за рахунок виділених на це джерел. Проте для того щоб
установа банку почала оплачувати здійснювані підприємствами об-
сяги капітальних вкладень, інвесторам необхідно оформити відкрит-
тя фінансування і кредитування капітальних вкладень в установі
банку.
З цією метою в банк необхідно подати у встановлені строки від-
повідні документи. Їх кількість і види залежать від виду капітальних
вкладень і джерел їх фінансування.
Для оформлення фінансування капітального будівництва, здій-
снюваного за рахунок державних капітальних вкладень, забудовни-
ки подають до місцевих установ банків, що їх фінансують, відповідні
документи:
А. Для будівництва об’єктів виробничого, невиробничого при-
значення та природоохоронних, що починаються знову, і робіт з тех-
нічного переозброєння діючих підприємств у банк подаються такі
документи:
· план капітального будівництва (план технічного переозброєн-
ня) за спеціальною формою;
· план фінансування за спеціальною формою;
· титульний список будови;
· контракт (договір) з підрядником із зазначенням форми розра-
хунків за виконані роботи. У разі будівництва об’єктів двома і
більшою кількістю генеральних підрядних організацій доку-
менти подаються окремо за кожним виконавцем;
· зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (кош-
торис на окремі об’єкти будівництва і види робіт та витрат);
· внутрішньобудівельний титульний список;
· наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної доку-
ментації на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об’єкт
будівництва і висновок органів експертизи інвестиційних про-
ектів;
· довідку про результати проведення конкурсу (тендера);
· рішення про відведення земельної ділянки;
· дозвіл на будівництво.
Б. Для перехідних будівництв, здійснюваних за рахунок держав-
них капітальних вкладень, у банк, що фінансує, подаються такі до-
кументи:
· титульний список перехідної будови;
· додаткова угода до контракту (договору) на виконання робіт
у поточному році;
· уточнений зведений кошторисний розрахунок вартості будів-
ництва;
· внутрішньобудівельний титульний список;
· наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної доку-
ментації на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об’єкт
будівництва і висновок органів експертизи інвестиційних про-
ектів.
Для відкриття й оформлення фінансування капітальних вкладень,
здійснюваних за рахунок недержавних капітальних вкладень, забу-
довники керуються викладеним переліком документів.
При змішаних джерелах фінансування оформляється в порядку,
встановленому для фінансування капітального будівництва за раху-
нок державних коштів (див. раніше).
Основними документами для оформлення фінансування є план
капітального будівництва і план фінансування. Ці документи надхо-
дять в установу банку, що фінансує, від його вищого органу.
План капітального будівництва має містити дані про обсяг капі-
тальних вкладень та будівельно-монтажних робіт, виділених будів-
ництву на поточний рік, завдання щодо введення в дію виробничих
потужностей і основних фондів, а також терміни їх введення.
План фінансування капітальних вкладень має містити дані про
джерела їх коштів, розміри як на рік загалом, так і на кожний квар-
тал.
Титульний список будови є документом, у якому наводяться пе-
релік об’єктів, які будуються і намічені до будівництва та реконст-
рукції, їх місцезнаходження, час початку і завершення будівництва,
проектна потужність, кошторисна вартість, обсяг капітальних вкла-
день і будівельно-монтажних робіт, обсяг і терміни введення в екс-
плуатацію основних фондів.
Титульні списки складаються на перехідне будівництво і на те,
що знову починається.
При складанні титульних списків у них включаються тільки
об’єкти, забезпечені проектно-кошторисною документацією, затвер-
дженою у встановленому порядку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок