Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Формування людського капіталу: місце і роль податкової системи

Формування людського капіталу: місце і роль податкової системи

Назва:
Формування людського капіталу: місце і роль податкової системи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,68 KB
Завантажень:
352
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Формування людського капіталу: місце і роль податкової системи


Корінні зміни, що відбуваються у світовій економіці, суттєво впливають на стан вищої, професійно-технічної та інших ланок освіти, функціонування яких сприяє форму-ванню „людського капіталу”. Це поняття увійшло в науку на початку 1960-х років в західній економічній літературі і пов’язано з іменами відомих економістів: Г. Беккера, Я. Мінсера, Л. Туроу, Т. Шульца. Нині людський капітал все активніше до-с-лід-жується і в Україні: (Богиня Д.П., Грішнова О.А., Остафійчук Я.В., Удовиченко В.П., Чухно А.А. та ін.).
Більшість економістів „людський капітал” визначають як сукупність придбаних знань, навичок, мотивацій та енергії, якими наділені люди і які можуть використовуватися протягом певного періоду з метою виробництва товарів і послуг.
Однак у роботах зазначених та інших авторів, які досліджують проблему формування людського капіталу, недостатню увагу приділено ролі податкової системи у цьому про-цесі наповнення, якій і присвячена дана робота.
Як зазначає О. Грішнова, саме ж поняття „людський капітал” виникло в ринковому середовищі і відображає не лише новий підхід до аналізу ролі людини в суспільно-вироб-ничому процесі, а й зростаюче значення інтелектуальної діяльності та неречового нагро-мадження для всього відтворення суспільного життя, визначення необхідності і високої ефективності вкладень у людину. Тобто людський капітал – це один із важливих чинників розвитку суспільного виробництва, а значить, і наповнення державного бюджету різного рівня.
Світовий банк стверджує, що у країнах з перехідною економікою, до яких належить і Україна, 16 % зростання зумовлено фізичним, 20 % – природним і 46 % – людським капі-талом. Тож не дивно, що ЮНЕСКО прийнято рішення щодо розробки формули визначення інтегрального індексу країни, яким характеризувався б поряд з іншими факто-рами економічного розвитку країни її освітній, інтелектуальний потенціал і стан здоров’я населення.
Ще А. Ейнштейн зазначав, що розвиток людства залежить не лише від технічних досягнень, а й від моральної стійкості людини, яка формується у здоровому тілі. Здоров’я населення є важливою якісною характеристикою суспільства, а також людського капіта-лу.
В Україні нині, на жаль, стан здоров’я населення характеризується низькими показ-никами. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає здоров’я як повне благо-получчя людини, пов’язане з її участю у різних видах діяльності. Разом з тим, здоров’я – це економічна категорія, що є виразником тих економічних відносин, які виникають між людьми в процесі виробництва і споживання послуг, пов’язана з охороною та зміцненням здоров’я. Виділяється 5 типів стану здоров’я: простий, постпростий, квазімодерний, мо-дер-ний і постмодерний. Населення ж України належить до простого типу. Показники, що характеризують стан здоров’я населення нашої держави набагато гірші, ніж, скажімо, Франції, Великобританії, Швеції.
Як відомо, стан здоров’я суспільства визначається рядом показників, серед яких – рівень народжуваності, та смертності, структура захворюваності. Для України низьким є показник народжуваності і високим смертності. Інтегральним показником стану здоров’я населення є тривалість життя (довголіття). Відомо, що в 60-х роках минулого століття цей показник був однаковий в Україні та Франції. Нині ж середня тривалість життя на-се--лен-ня в країні більше ніж на 10 років є меншою, ніж у Франції. Лише інвалідів в Украї-ні нараховується 2,5 млн. чол. Особливо високими темпами зростає інвалідність дітей. Досить сказати, що цей показник серед дітей до 16 років лише за 1992–2000 роки зріс більше, ніж у 1,5 раза [1, с. 70].
Погіршується як стан здоров’я населення нашої держави, так і показники забезпече-ності їх медичними закладами та медичним персоналом. При цьому темпи зниження остан-ніх показників в Україні є значно вищими, ніж в інших країнах світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Формування людського капіталу: місце і роль податкової системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок