Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

Назва:
Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,18 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї.
"Немає щастя без свободи, свободи без самоврядування, самоврядування -
без конституцiйностi, конституцiйностi - без моралi, й жодного з цих
великих благ - без сталостi й ладу." Клiнтон Россистор. (за виданням:
Врядування у Сполучених штатах. 1989 рiк. )
Iсторична довiдка. Мiсцеве самоврядування в Українi має досить довгу i
драматичну iсторiю.Воно пройшло довгий шлях розвитку вiд його появи,
як перших спроб мiського самоврядування середнiх вiкiв i часiв
козацької республiки,до практично повного занепаду пiсля об`єднання
України з Росiєю i знищення гетьманщини, з наступним деяким
вiдновленням прав мiських громад на самоуправлiння в останнi роки
Росiйської iмперiї. Спроба впровадження широких, демократичних основ
мiсцевого самоврядування була зроблена i в часи УНР, проте поразка УНР
завершилась повним знищенням будь-якої згадки про мiсцеве
самоврядування за часiв комунiстичного режиму. Саме в перiод iснування
України як радянської республiки у складi СРСР навiть саме слово
"мiсцеве самоврядування" як форма саморганiзацiї територiальних громад
чи колективiв було вилучене iз вжитку. А влада рад вважалась
найдемократичнiшим здобутком "соцiалiстичного суспiльства" i
називалась "народовладдям", хоча формувалась i керувалась виключно
однiєю комунiстичною партiєю, не допускаючи будьякої опозицiї.
Фактичне вiдродження мiсцевого самоврядування в Українi почалось
пiсля обрання депутатiв Верховної Ради Української РСР та мiсцевих Рад
народних депутатiв в березнi 1990 року. Саме цi першi демократичнi чи
майже демократичнi вибори привели в склад депутатського корпусу нових
людей, яким була невiдома(оскiльки вони нiколи не працювали в цiй
системi) i неприйнятна комунiстична система тотального
державнопартiйного керiвництва всiм життям України i в першу чергу
органами мiсцевої влади(деякi iз депутатiв все життя проти неї
боролись i терпiли вiд неї численнi утиски). Звичайно бiльшiсть
мiсцевих рад по всiй Українi залишались по своєму складу
комунiстичними(бiльшiсть депутатського корпусу були членами КПУ),
проте в багатьох мiстах та й у деяких регiонах мiсцевi ради уже були
або некомунiстичними, або мали в своєму складi чисельнi демократичнi
депутатськi групи. Новообранi мiсцевi ради хотiли позбутись як
партiйного так i державного патронажу над своєю дiяльнiстю у сферi
забезпечення потреб мiсцевого населення. I що цiкаво, навiть ради з
комунiстичним головою i комунiстичною бiльшiстю також e.biли набути
певної автономiї. Вiдсутнiсть нормального правового регулювання i
досвiду нового мiсцевого керiвництва за наявнiстю бажання змiн i
романтичних амбiцiй приводило досить часто до прийняття органами
мiсцевої влади(тут важко ще назвати їх органами самоврядування,
оскiльки навiть цей термiн на той час законодавчо не був визначеним)
рiшень, якi часто виходили за межi їх природної компетенцiї i вступали
у суперечнiсть з iнтересами мiсцевої влади iнших рiвнiв(районної та
обласної, яка на той час була бiльш консервативна, нiж влада мiська),
так i з державними iнтересами. У цiй ситуацiї питання прийняття
закону, який би створив правовий простiр для дiяльностi нових органiв
мiсцевої влади, стало вкрай актуальним. Верховна Рада України 12-го
скликання зразу пiсля початку своєї другої, осiнньої 1990 року сесiї,
приступила до пiдготовки проекту Закону "Про мiсцевi Ради народних
депутатiв Української РСР та мiсцеве самоврядування". Варто вiдмiтити,
що прийняття цього закону 7 грудня 1990 року, вiдкрило в Українi,
вперше серед республiк тодiшнього СРСР, шлях до створення правового
грунту для впровадження i динамiчного розвитку системи мiсцевого
самоврядування. Сьогоднi у багатьох може виникнути питання, як в мовах
комунiстичної бiльшостi у тодiшнiй Верховнiй Радi вдалося прийняти
такий досить прогресивний для України закон. Аби це зрозумiти слiд
згадати дух того часу. Комунiстична партiя явно втрачала свої позицiї.
З вiдмiною статтей про "керiвну i спрямовуючу" роль Комунiстичної
партiї спочатку в союзнiй, а потiм в українськiй конституцiях, всiм
було зрозумiло, що роль рiзноманiтних обл, рай, мiськ - "комiв"
зводиться нанiвець.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок