Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Концептуальні засади переходу України до постіндустріального суспільства

Концептуальні засади переходу України до постіндустріального суспільства

Назва:
Концептуальні засади переходу України до постіндустріального суспільства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,87 KB
Завантажень:
494
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Концептуальні засади переходу України до постіндустріального суспільства


На початку ХХІ століття перед Україною з усією вагомістю постало найсуттєвіше питання щодо ідеології та стратегії її подальшого розвитку. Концептуальну розробку цивілізаційної моделі, в рамках якої еволюціонуватиме українська економіка у ХХІ столітті, визначають стрижневою проблемою вітчизняної економічної науки. Важливість вибору стратегії подальшого соціально-економічного розвитку у ХХІ столітті України підкреслюють провідні вчені і політики [18–21, 25]. Цей вибір відбувається на тлі посту-пового виходу з глибокої соціальної та економічної криз, що ускладнює побудову ринко-вої ліберальної економіки в країні. Адже перші роки незалежності значно ускладнили входження нашої держави до світової спільноти на паритетних засадах. Сама ж по собі рин-кова економіка не має механізмів економічної саморегуляції. Невдачі зі становлен-ням ринкової економіки в Україні пояснювались багатьма причинами і в першу чергу невідповідністю системи регулювання, яка склалася в умовах адміністративно-команд-ної системи, новим вимогам, недосконалою податковою, бюджетною, грошово-кредит-ною, ціновою політикою, а також глибокою не тільки економічною, але й інституціональ-ною кризою. До особливостей перехідного періоду в Україні потрібно віднести неста-більність економічної системи, зокрема відсутність своєї національної валюти протягом перших майже п’яти років, відсутність законодавчого забезпечення глибинних трансфор-мацій, катастрофічне падіння виробництва (до 37 % ВВП 1990 р.) та різке погіршення добробуту населення. Усе це негативно позначилось на стані макроекономічної ситуації та викликало значне розбалансування макроекономічних пропорцій, у першу чергу, попиту і пропозиції і, як результат цього, втрату на вітчизняних ринках раніше міцних позицій вітчизняного виробника, невиправдано великі за обсягами і загрозливі для еконо-мічної безпеки держави за своєю структурую імпортні потоки. Деякі вчені вважа-ють, що “причина надмірної тривалості трансформаційної кризи в Україні полягає в тому, що економічна стратегія держави здебільшого була орієнтована не на конкретні еконо-мічні суб’єкти”. Це, на думку авторів, призвело до ще більшого погіршення стану підпри-ємств, передусім реального сектора економіки. “Криза фінансів мікрорівня, катастрофіч-не звуження місткості внутрішнього ринку, надто високий податковий тиск прак-тично позбавили більшість підприємств здатності до ведення самостійних відтворюваль-них процесів, стратегічного планування власного розвитку” [18, с. 362–363].
У загальнодержавному аспекті найбільш загрозливими, на нашу думку, наслідками затяжної кризи є: 1) нестабільність соціального і політичного життя країни; 2) неузгод-женість інтересів держави, регіонів, суб’єктів господарювання, громадян; 3) відсутність, за наявності в країні розуміння значення цієї проблеми з боку влади, політичних сил і гро-мадських інституцій науково обґрунтованої стратегії та невизначеності кінцевої мети подальшого соціально-економічного розвитку України.
Вважаємо, що особливо негативно позначилась на трансформаціях перехідного періоду відсутність чітко визначеної стратегії державної розбудови України. У перші роки незалежності політики і вчені “націлювали” країну на перехід до ринкових відносин, не визначаючи при цьому, який саме тип ліберальної економіки потрібно вибрати. Очевид-но, що з самого початку перебудови повинно було говоритися не просто про перехід до ринкової економіки, яка на той час у багатьох країнах вже пройшла майже двохсотлітній шлях розвитку, а про запровадження ринкових виробничих відносин на новітніх інформа-ційно-технологічних засадах з їх стрімкою динамікою розвитку та активним державним протекціонізмом щодо захисту вітчизняного виробництва від викликів глобалізації. Починаючи з 1992 року, проблемі визначення стратегії державної розбудови України було присвячено щорічні конференції, приймалися середньострокові програми розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Концептуальні засади переходу України до постіндустріального суспільства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок