Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Структура промислового ринку

Структура промислового ринку

Назва:
Структура промислового ринку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,62 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Структура промислового ринку


Протягом останніх десятиріч у багатьох країнах світу промис-ловий ринок розширюється. Наприклад, у США ринок підпри-ємств складається з 13 млн організацій, які щорічно купують то-вари та послуги на трильйони доларів.
Будь-який товарний ринок є елементом внутрішнього ринку країни. За характером споживання придбаних товарів ринок поді-ляється на промисловий і споживчий. За призначенням об'єктів ринкових відносин у сучасному розвиненому товарному госпо-дарстві налічується понад 20 видів ринків, зокрема, засобів ви-робництва, технологій і науково-технічних досягнень, інформації; споживчих товарів; землі; капіталів, валюти і цінних паперів; ро-бочої сили та ін. Усі вони мають певну специфіку, особливості ре-алізації товарів, проте органічно взаємопов'язані.
Промисловий ринок охоплює систему ринків. Основними з них є такі:

засобів виробництва;

технологій;

науково-технічної продукції;

інтелектуальної власності;

інформаційного продукту;

промислових послуг;

патентів та ліцензій.
Ринок засобів виробництва — це сукупність економічних від-носин між виробниками і споживачами ТВП у сфері обігу.
Основними організаційними формами ринку засобів виробниц-тва є товарні біржі, торговельно-посередницькі фірми, комерційні центри, лізингові компанії, аукціони, ярмарки, страхові фонди. Різновиди бірж в Україні наведено в табл. 2.2 [36, с. 328].
Найвищі темпи розвитку мають товарні і товарно-сировин-ні біржі, кількість яких у 1999 р. порівняно з 1998 р. збільшила-ся на 31,5%.
На товарній біржі відбувається постійна, організована за пев-ними правилами широкомасштабна оптова торгівля за зразками, стандартами і пробами. З цією метою визначаються середні нор-ми якості товарів. Потреба у товарних біржах зумовилась розши-ренням торгівлі окремих товарів, насамперед сировини і сільсько-господарської продукції.
Реалізація товарів на біржі має певні особливості:
відсутні наявні товари і гроші;

угоди укладаються на однорідні масові товари (бавовну, цу-
кор, зерно, метал, нафту та ін.).
За зразками групуються партії товарів з однорідними, рівно-цінними властивостями. Угоди укладаються, як правило, на пев-ний строк: продавець зобов'язується поставити покупцеві товар у певний строк за узгодженою ціною. На товарній біржі найпоши-реніший шестимісячний строк. Наприклад, бавовну купують, як правило, у липні, а поставляють у грудні того самого року.
У класичному розумінні товарна біржа — це об'єднання тор-говців чи біржових посередників, які спільно сплачують витрати з організації торгів, встановлюють правила торгівлі, визначають санкції за їх порушення.
Мета біржової торгівлі — якнайшвидше купити або продати товар, прискорити обіг та зменшити його витрати. Товарні бір-жі — важлива посередницька ланка в ринковій економіці. Члени біржі мають свій зиск від участі в торгах. А брокери отримують комісійний процент за посередницькі послуги, виконуючи дору-чення своїх клієнтів.
Товарна біржа відіграє також роль особливого ціноутворюючо-го механізму. Збираючи широке коло покупців і продавців пев-ного товару в певному місці і в певний час, вона створює сприят-ливі умови для цінової конкуренції. Наслідком її є встановлення об'єктивних ринкових цін (цін котирування), які не залежать від окремих продавців та покупців і водночас ураховують результати всіх угод, укладених на біржі. З розвитком інформатики, застосу-19нням комп'ютерів товарна і фондова біржі розширюються за кількістю покупців і продавців. В результаті створюється високо-концентрований ринок. За таких умов ціни справді відбивають по-точний попит і пропозицію. Водночас на товарній біржі коливан-ня цін, по суті, непередбачене.
У світовій практиці нагромаджено досвід створення так званих розумних бірж. Об'єктами угод на таких біржах є ноу-хау, тобто науково-технічні, технологічні та інші нововведення.
Як зазначалося, на товарних біржах, як правило, реалізують-ся однорідні товари. Товари з різнорідними характеристиками на товарній біржі не реалізуються (виключається необхідна для бір-жі концентрація попиту і пропозиції в часі та просторі).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Структура промислового ринку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок