Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Столипінська аграрна реформа та основні напрями її роведення

Столипінська аграрна реформа та основні напрями її роведення

Назва:
Столипінська аграрна реформа та основні напрями її роведення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,87 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
З курсу “Економічна історія”
на тему:
Столипінська аграрна реформа та основні напрями її роведення


План
Сільське господарство наприкінці ХІХ – на початку ХХст. Столипінська аграрна реформа
Основні зоходи здійснення Столипінської аграрної реформи
Столипінська аграрна реформа для України
Наслідки столипінської аграрної реформи
1. Сільське господарство наприкінці ХІХ – на початку ХХст. Столипінська аграрна реформа
Селянські реформи 1848 р. в Австрійській та 1861 р. у Російській імперіях мали багато спільних рис. На-самперед вони створили сприятливіші умови для інду-стріального розвитку. Земля стала об'єктом купівлі-продажу, розвивалося селянське підприємництво, роз-ширювалися ринкові відносини."Водночас реформи мали і ряд недоліків. Зокрема, усі питання були роз-в'язані на користь поміщиків. Залишалася низка пережитків панщинно-кріпосницької системи господарювання: поміщицьке землеволодіння, незабезпе-ченість селян землею, викупні платежі тощо. Рефор-ми не зрівняли селян у громадських правах з інши-ми суспільними верствами. Все це гальмувало госпо-дарську ініціативу і культурний розвиток селянства.
Залишки кріпосництва, невирішеність аграрного питання стали причинами незатихаючої боротьби у пореформеному селі. Особливо це проявилося в умо-вах першої російської революції 1905—1907 рр. Цар-ський уряд намагався стабілізувати становище в країні шляхом перебудови земельно-аграрних відносин. У квітні 1906 р. головою Ради Міністрів і водночас міністром внутрішніх справ Росії було призначено видатного реформатора Петра Столипіна. Був він про-тивником ліберального й соціалістичного рухів, праг-нув змінити Російську імперію шляхом економіч-них і соціальних реформ, активно боровся з націо-нально-визвольними рухами, особливо українським. Найзначнішою в діяльності П. Столипіна була аграрна реформа. Вона мала на меті розв'язати зав-жди нелегке для Росії (і України) земельне питання. Указ від 9 (22) листопада 1906 р. скасовував обов'яз-кові "земельні общини" і надав кожному селянинові право вимагати виходу з общини і виділення йому землі в одному масиві, що отримав назву "відруб". Селяни могли переносити туди свої господарські бу-дівлі й створювати "хутір" (найпоширеніший в Украї-ні). Цей захід повинен був служити перебудові земель-них відносин, створити стан заможних селян-фермерів.
Іншим важливим кроком аграрної реформи П. Сто-липіна було створення Селянського земельного банку і надання йому права давати селянам вигідні креди-ти для купівлі землі, реманенту тощо. Це сприяло також торгівлі поміщицькою землею та придбанню її селянами.
Ще один важливий напрямок реформи — пересе-лення селян із густозаселених регіонів європейської частини Російської імперії у Сибір, за Урал та на Далекий Схід, де був надлишок вільної землі. Україн-ські губернії протягом 1906—1912 рр. дали близько 1 млн переселенців. Однак через погану організацію переселенської кампанії значна частина українців змушена була повернутися назад. В 1914 р. в Сибіру і на Далекому Сході проживало 2 млн українців.
За неповних чотири роки четверта частина госпо-дарств в Україні, що входили до земельних громад, вийшла з них, а протягом 1916—1917 рр. селяни купили, головним чином у поміщиків, понад 7 млн десятин землі. Внаслідок цього напередодні Лютневої революції 1917 р. в руках селян було вже 65% усієї землі, й на одне господарство припадало 8,6 га. У результаті реформи на Правобережній Україні й Полтавщині, де общинне землеволодіння було слабо поширене, майже вся селянська земля стала приватною.
У цілому столипінська аграрна реформа мала успіх в Україні. Нею скористалися, перш за все, селяни, які хотіли і вміли господарювати. Реформа прискорила перехід українського села на індустріальну основу, створила сприятливі умови для розвитку при-ватного селянського землеволодіння, стимулювала розвиток агрономічних заходів. В 1909—1913 рр. продуктивність сільського господарства зросла в півтора рази. Земські агрономи організували прокатні станції техніки, сільськогосподарські читання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Столипінська аграрна реформа та основні напрями її роведення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок