Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічне вчення Адама Сміта.

Економічне вчення Адама Сміта.

Назва:
Економічне вчення Адама Сміта.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,33 KB
Завантажень:
526
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Економічне вчення Адама Сміта.


ПЛАН
1. Становлення А.Сміта як вченого-економіста
2. Основні економічні погляди А.Сміта
3. Теорія поділу праці і гроші
4. Теорія вартості
5. Класи і доходи у вченні А.Сміта
Висновок
Список використаної літератури


1. Становлення А.Сміта як вченого-економіста
Адам Сміт (1723—1790) — видатний англійський економіст мануфактурного періоду. У його працях і в працях його послідовни-ка Д. Рікардо класична політична економія досягла найвищого роз-витку.
Народився А.Сміт у шотландському місті Керколді в родині мит-ного чиновника. Навчався в університетах Глазго і Оксфорда, де вивчав філософію, літературу, історію, фізику, математику. 1751 р. був обраний професором університету в Глазго і згодом очолив там кафедру моральної філософії. 1764 р. Сміт залишає університет і стає вихователем англійського герцога Баклю, з яким подорожує протягом трьох років. Перебуваючи у Франції, Сміт знайомиться з енциклопедистами і фізіократами. Повернувшись до Англії, він осе-ляється в рідному місті Керколді, де працює над книжкою «Дослі-дження про природу і причини багатства народів», її було опубліко-вано 1776 р. і вона здобула Смітові світову славу. Його стали називати «шотландським мудрецем», творцем нової науки — полі-тичної економії. Останні роки свого життя Сміт був митним коміса-ром Шотландії.
Наслідуючи філософів-просвітителів, які за вихідний пункт своєї системи брали «соціальну людину», Сміт ставить перед собою нау-кове завдання ЇЇ комплексного дослідження. У своїх працях він роз-глядає окремі аспекти, сторони людської природи: моральні, гро-мадські, економічні. У «Багатстві народів», зокрема, Сміт досліджує «людину економічну», однак не ізолює ЇЇ від двох інших аспектів людської природи.
Метод, який застосовує Сміт, можна назвати дедуктивно-індук-тивним. Він аналізує як внутрішні закономірності економічних явищ, так і описує їхні зовнішні прояви. Працям Сміта притаманні системність, історизм і еволюціонізм. Щодо історизму, який запере-чувався в марксистській літературі (на тій підставі, що Сміт трактує капіталізм як вічний спосіб виробництва), то він проявляється в тім, що Сміт визнає зміни звичаїв, інститутів, економічних категорій, неоднаковість таких у різних народів, і вважає, що вивчення й пі-знання їх можливе лише в процесі еволюції.
2. Основні економічні погляди А.Сміта
Суспільство Сміт розглядає як сукупність індивідів, що наділені від природи певними властивостями, які наперед визначають їхню економічну поведінку. Головними є такі, як трудове походжен-ня життєвих благ, схильність до обміну послугами або результа-тами своєї праці, егоїстичні інтереси — намагання поліпшити своє становище.
Трудове походження життєвих благ змушує людину жертвувати заради них «своїм дозвіллям, свободою, спокоєм». Схильність до обміну, «схильність міняти,, вимінювати, обмінювати один предмет на інший» — одна з вирішальних ознак людської природи. Вона зумовлює те, що люди через поділ праці концентрують свою діяль-ність на якійсь певній її формі, що підвищує її продуктивність. Ке-руючись егоїстичними інтересами, пошуком особистої вигоди, лю-дина оптимізує свої зусилля, а це обертається на вигоду для всього суспільства.
Розвиваючи вчення основоположників класичної політичної еко-номії про «природний порядок», Сміт звільняє його від феодальних нашарувань. Він підкреслює, що за умов «природного порядку» (ві-льної конкуренції) складною взаємодією господарської діяльності людей керує «невидима рука», тобто економічне життя людей під-порядковується об'єктивним закономірностям. У трактуванні «при-родного порядку» Сміт виходить з двох принципів: об'єктивної за-кономірності природи — дії об'єктивних законів природи — «невидимої руки» і «природної свободи» людини.
Дія об'єктивних законів спрямована на благо людини. Проте благотворність дії об'єктивних законів не абсолютна. Вона передба-чає певні соціальні умови, а саме — природну свободу людини, яка проявляється в можливостях кожної людини (за умов дотримання нею «законів справедливості») вільно захищати власні інтереси.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Економічне вчення Адама Сміта.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок