Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання

Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання

Назва:
Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,96 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання
Для здійснення виробничої діяльності підприємства крім основ-
них засобів повинні мати в необхідних розмірах і оборотні засоби.
Серед них найважливіше значення мають грошові кошти, необхідні
для придбання техніки, виробничих матеріалів, оплати праці, розра-
хунків з бюджетом та іншими ланками фінансово-кредитної систе-
ми тощо.
Грошовими називають кошти у вигляді грошей, які перебувають
у касі підприємства, на рахунках в установах банку, в акредитивах,
у підзвітних осіб та депозитах до запитання.
Основним джерелом (каналом) надходження грошових коштів на
госпрозрахункових підприємствах є виторг від реалізації продукції,
виконання робіт та надання послуг на сторону. Крім того, кошти на
рахунки підприємств можуть надходити у вигляді бюджетних асиг-
нувань, виторгу від ліквідації основних засобів, реалізації непотріб-
ного майна, продажу валюти та валютних цінностей, здачі майна в
оренду, страхових відшкодувань, фінансової допомоги від вищесто-
ящих органів управління, банківських відсотків за розрахунково-де-
позитними операціями, пені, штрафів, недоплат за порушення гос-
подарських договорів, бюджетних дотацій, субвенцій тощо.
При цьому виручка від продажу продукції, товарів, виконання
робіт та надання послуг підприємствам та організаціям, робітникам,
службовцям та населенню може надходити як у безготівковому ви-
гляді на відповідні рахунки підприємств-постачальників (продавців)
у банках, так і у вигляді готівки в їх каси з подальшим її внесенням у
банк для зарахування на поточний рахунок. Інші надходження гро-
шових коштів зараховуються, як правило, на поточний рахунок
підприємства.
Таким чином, усі грошові кошти, що надходять підприємству або
на його адресу, зберігаються на відповідних рахунках в установах
банку. Однак у межах ліміту, встановленого банком, грошові кошти
можуть зберігатися і в касі підприємства. Зберігання їх у касі госпо-
дарства понад ліміт допускається протягом трьох днів під час випла-
ти заробітної плати (оплати праці).
Порядок зберігання та використання грошових коштів підприєм-
ствами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання регла-
ментується відповідними статтями “Господарського кодексу Укра-
їни”, а також Цивільного кодексу України, рішеннями Уряду та
НБУ, а також Інструкціями про порядок відкриття та використання
рахунків у національній та іноземній валюті, про організацію робо-
ти з готівкового обігу установами банків України, про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженими відпо-
відними постановами НБУ, і Положенням про ведення касових опе-
рацій у національній валюті в Україні.
Згідно із зазначеними документами кошти, що надходять на
підприємства як на поточний рахунок, так і в його касу, суб’єкти
господарювання можуть використовувати в розрахунках між собою
за придбані (продані) товарно-матеріальні цінності, продукцію, на-
дані послуги, з іншими ланками фінансово-кредитної системи зі
сплати різних податків, платежів, на виплату заробітної плати та
прирівняних до неї платежів тощо. При цьому витрачатися грошові
кошти на вказані цілі можуть як безготівковим шляхом через уста-
нови банків, так і готівкою, отриманою в банку, та у вигляді вируч-
ки, що надходить у касу суб’єкта господарювання.
Однак витрачати виручку, що надходить у касу суб’єкта госпо-
дарювання, на виплату заробітної плати та на інші цілі він може
лише за умови, що підприємство не має заборгованості зі сплати по-
датків та платежів у бюджет та позабюджетні централізовані фонди
держави (Пенсійний, соціального страхування тощо).
Сума платежу готівкою одного підприємства (підприємця) іншим не
повинна перевищувати 10 тис. грн протягом одного дня за одним або
кількома платіжними документами. При цьому кількість підприємств
(підприємців), з якими можна здійснювати розрахунки готівкою про-
тягом дня, не обмежується. Платежі одного підприємства (підприємця)
іншим понад встановлену суму (10 тис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок