Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі.

Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі.

Назва:
Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,90 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Контрольна робота з курсу «цінні папери»
Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників,
акції та їх види, векселі.


План
Основні характеристики фондового ринку.
Типи фінансових посередників.
Акції та їх види.
Векселі.


1. Основи функціонування фондового ринку
Фондовий ринок є системою економічних та правових відносин, пов'язаних із випуском та обігом цінних паперів. Суб'єкти підприєм-ницької діяльності виступають на ринку як емітентами цінних папе-рів, так і інвесторами. Емітуючи цінні папери та залучаючи на різних умовах вільні фінансові ресурси, вони формують свій акціонерний і борговий капітал. Корпорації використовують залучені на ринку кош-ти для фінансування основного та оборотного капіталу, здійснення капітальних вкладень, збільшення обсягів виробництва. В результаті інвестування коштів вони отримують прибуток, за рахунок якого на-рощують як власний економічний потенціал, так і економічний потен-ціал держави. Фінансові інститути використовують залучені на ринку ресурси для надання позик іншим учасникам ринку та для інвес-тицій у цінні папери інших емітентів. Фінансові інститути виступа-ють на ринку інституційними інвесторами і мають значний вплив на формування інвестиційної політики інших учасників ринку.
Залежно від ступеня розвитку фондовий ринок може виступати більш чи менш ефективним механізмом акумуляції, розподілу та перерозподілу вільних фінансових ресурсів серед галузей економі-ки. Ефективне функціонування фондового ринку в багатьох країнах забезпечує ефективне використання вільних фінансових ресурсів та стійкі темпи зростання економіки цих країн.
Як сегмент фінансового ринку фондовий ринок підлягає класи-фікації за такими самими ознаками. За терміном обігу цінних па-перів фондовий ринок поділяють на ринок грошових та капітальних цінних паперів.
На ринку грошових цінних паперів перебувають у обігу боргові зобов'язання з терміном обігу менш як один рік: короткострокові облігації, векселі, ощадні сертифікати, комерційні цінні папери тощо.
На ринку капітальних цінних паперів мають обіг інструменти власності — акції, а також середньо- та довгострокові боргові зобо-в'язання, тобто безстрокові цінні папери та цінні папери з терміном обігу більше від одного року.
За умовами емісії та механізмом обігу цінних паперів фондовий ринок поділяють на міжнародний та національні ринки. На націо-нальному ринку перебувають в обігу цінні папери, емітовані резиден-тами або нерезидентами відповідно до законодавства країни. На міжнародному ринку мають обіг цінні папери, емітовані поза юрис-дикцією будь-якої однієї країни, які пропонуються для продажу інве-сторам різних країн. Можливість інвестувати кошти в цінні папери, що є в обігу на міжнародному ринку, регламентується законодавством окремих країн, оскільки процес придбання іноземних цінних паперів пов'язаний із вивезенням капіталу та здійсненням інвестицій за межі окремої країни. Можливість залучати кошти на міжнародному рин-ку залежить від кредитного рейтингу емітента та інтересу до нього з боку потенційних інвесторів.
Залежно від того, нові цінні папери пропонуються для продажу чи емітовані раніше, ринок цінних паперів поділяють на первинний та вторинний.
Первинний ринок є ринком перших та повторних емісій, на яко-му здійснюється початкове розміщення цінних паперів серед інвес-торів та початкове вкладення капіталу в різні галузі економіки. Ціна цінних паперів при їх первинному розміщенні на ринку часто буває заниженою незалежно від стратегій ціноутворення, що пропонують-ся андерайтерами та іншими фінансовими посередниками. Тому рішення емітента про додаткову емісію акцій часто приймається тоді, коли менеджери корпорації вважають, що поточна ринкова ціна акцій завищена. У більшості випадків купівля цінних паперів за ціною первинного розміщення з подальшим їх продажем через деякий час приносить інвестору прибуток.
На вторинному ринку мають обіг емітовані раніше цінні папери. Операції на вторинному ринку не збільшують загальної кількості цінних паперів та загального обсягу інвестицій в економіку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Основні характеристики фондового ринку, типи фінансових посередників, акції та їх види, векселі.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок