Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин

Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин

Назва:
Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,38 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Зміст
Вступ
Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її ва-жливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподатку-вання з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необ-хідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.
Становлення системи оподаткування в Україні почалося з прийнят-тям 25 червня 1991 р. Закону «Про систему оподаткування». У ньому були визначені принципи побудови і призначення системи оподатку-вання, перелік податків, зборів та обов'язкових платежів, платники та об'єкти оподаткування. Таким чином було закладено основи системи оподаткування, створено передумови для її наступного розвитку.
Ураховуючи зміни в податковій політиці держави, необхідність подальшого вдосконалення оподаткування, 2 лютого 1994 р. було прийнято другий варіант Закону «Про систему оподаткування». Третій варіант цього Закону Верховна Рада України прийняла 18 лютого 1997р.
В останньому варіанті Закону дається більш повне і чітке визна-чення принципів побудови системи оподаткування; поняття системи оподаткування, платників податків і зборів, об'єкта оподаткування; обов'язків, прав і відповідальності платників податків; видів подат-ків, зборів і порядку їх зарахування до бюджету та державних ці-льових фондів.
1. Сутність податків і їх функції
Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві. Податки як форма фінансових відносин виникли з появою держави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюєть-ся в основному в грошовій формі. Податки — це обов'язкові плате-жі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з ме-тою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпе-чують фінансування державних витрат.
Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а та-кож в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.
Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі різні автори називають різ-ні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки ви-конують дві основні функції— фіскальну та регулювальну.
Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у роз-порядження держави, формуванні централізованих фінансових ре-сурсів для виконання державних функцій. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту.
Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики подат-ків, їх суспільного призначення. Для здійснення цієї функції важли-ве значення має постійність і стабільність надходження коштів.
З підвищенням ролі держави зростає значення регулювальної функції податків. Ця функція реалізується через вплив податків на різні сторони діяльності суб'єктів господарювання. Використання податків у цій функції є достатньо складним процесом і залежить від правильного вирішення таких питань.
1. Визначення об'єкта оподаткування. Згідно з чинним зако-нодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість май-на, сума заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалі-зації та ін.
2. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути: прибуток (при стягненні податків на землю, на транс-портні засоби, на прибуток, на майно); собівартість (відрахування в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата акцизного збору, податку на додану вартість, мита).
3. Установлення розміру ставок податків і методики їх роз-рахунку. Ставки податків є дуже складною проблемою оподатку-вання. Вони істотно впливають на регулювальну функцію податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і диференційовани-ми. Вони можуть встановлюватися в грошовому вираженні на оди-ницю оподаткування, а також у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподаткування), прогресивними (зрос-тають зі збільшенням об'єкта оподаткування), регресивними (зни-жуються зі збільшенням об'єкта оподаткування).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок