Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність, склад і структура оборотних коштів

Сутність, склад і структура оборотних коштів

Назва:
Сутність, склад і структура оборотних коштів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,26 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Сутність, склад і структура оборотних коштів
Діяльність суб'єктів господарювання щодо створення та реаліза-ції продукції здійснюється в процесі поєднання основних виробни-чих фондів, оборотних фондів і самої праці.
Безперервність процесу виробничої і комерційної діяльності по-требує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення розширеного їх відтворення.
На відміну від основних виробничих фондів оборотні фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша час-тина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживну вартість, у речовій формі в продукт праці не входить(паливо).
Таким чином, за умов товарно-грошових відносин запаси пред-метів праці виступають, з одного боку, як сукупність матеріальних цінностей, з іншого — як втілення затрат суспільної праці у вартості фондів: оборотних, виробничих і фондів обігу.
В економічній літературі існують різні підходи до визначення сут-ності оборотних коштів. Дехто з економістів спрощено трактує їх як «предмети праці», «матеріальні іктиви», «гроші, що обертаються». Найч.к і іше можна натрапити її і і а визначення оборотних коштів.
По-перше, оборотні кошти — це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперерв-ного виробництва та реалізації виготовленої продукції.
По-друге, оборотні кошти — це активи, які протягом одного ви-робничого циклу або одного календарного року можуть бути пере-творені на гроші. Деякі автори таке саме визначення дають терміну «оборотний капітал». Це свідчить про ідентичність, на їхню думку, понять — оборотні кошти та оборотний капітал.
У зарубіжній економічній літературі окремі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань. У такий спосіб дається визначення власного оборотно-го капіталу.
Узагалі «капітал» виступає в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. Найбільш широке, загальне поняття капіталу відповідає його грошовій формі. В економічній теорії «грошовий капітал» розглядаєть-ся як вартісна форма всього капіталу, а не лише як певна сума грошей, що спрямовується в процесі господарсько-підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і предметів праці.
Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, ви-робничу й товарну. На першій стадії під час авансування коштів здійс-нюється придбання й нагромадження необхідних виробничих запасів.
У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю (заробітна плата та пов'язані з нею витрати). Виробнича стадія кругообігу оборотного капіталу завершу-ється випуском готової продукції, після чого настає стадія реалізації.
На третій стадії авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством варто-сті і про відтворення авансованих у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на третій стадії кругообігу, одночасно є і початковою стадією наступного обороту капіталу.
Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбу-вається за схемою:
Г—Т...В...Т' Г,
де Г — кошти, що авансуються; Т — предмети праці (товар);
В — виробництво; Т' — готова продукція (товар); Г' — кошти, отримані від реалізації створеної продукції.
Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г' = Г + ДГ, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою.
Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає різних форм. Оборотний капітал бере участь у створенні нової вартості не прямо, а через оборотні фонди.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сутність, склад і структура оборотних коштів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок