Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Прямі податки

Прямі податки

Назва:
Прямі податки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,82 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Прямі податки
Прямими є податки, які встановлюються безпосередньо на доходи і
майно платників і сплачуються ними з власних надходжень грошових
коштів.
Види прямих податків, їх платники, розмір та порядок стягнення
встановлюються в законодавчому порядку.
Нині в Україні встановлені такі види прямих податків:
· на прибуток підприємств;
· на доходи фізичних осіб;
· плата (податок) на землю;
· з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів;
· плата за воду;
· фіксований податок та ін.
Розглянемо сутність окремих видів прямих податків, порядок їх
стягнення і сплати до бюджету.
4.5.1. Оподаткування прибутку підприємств
Господарюючі суб’єкти у процесі здійснення виробничої і фінан-
сової діяльності вступають у взаємовідносини з різними ланками
фінансово-кредитної системи і передусім з бюджетом. Основним ви-
дом прямих податків, що сплачуються господарюючими суб’єктами
до бюджету, є податок на прибуток.
Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку під-
приємств” від 22 травня 1997 р., зі змінами та доповненнями, вне-
сеними Законом України від 24 грудня 2002 р. № 349-IV, податок на
прибуток сплачують суб’єкти підприємницької діяльності й інші
підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність,
спрямовану на отримання прибутку. У цьому зв’язку платниками
податку на прибуток є:
· з числа резидентів — суб’єкти господарської діяльності, бюд-
жетні, громадські та інші підприємства, установи і організації,
які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку
як на території України, так і за її межами;
· з числа нерезидентів — фізичні і юридичні особи, створені у
будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи
з джерелом їх походження в Україні;
· філіали, відділення та інші відокремлені підрозділи платників
податку, що не мають статусу юридичної особи та розташовані
на іншій території, ніж платник податку. Разом з тим платник
податку, що має такі філії, може ухвалити рішення про сплату
консолідованого податку. У цьому разі сума податку на прибу-
ток філії за відповідний період визначається розрахунково ви-
ходячи з загальної суми податку, нарахованого платником по-
датку, і питомої ваги валових витрат з урахуванням аморти-
зації філії в загальній їх сумі платника податку. Порядок сплати
податку на прибуток у цьому разі визначає його платник само-
стійно до початку звітного року, про що повідомляється подат-
ковим органам як за місцем знаходження платника податку,
так і за місцем розташування його філії. Відповідальність за
своєчасну і повну сплату податку до бюджету за місцем розта-
шування філії несе платник податку;
· постійні представництва нерезидентів, які одержують прибуток
із джерел їх походження в Україні або виконують представ-
ницькі функції відносно таких нерезидентів чи їх засновників;
· інші організації і установи, які одержують прибуток від своєї
діяльності.
Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом
вирахування зі скоригованого валового доходу (виручки) сум вало-
вих витрат і амортизаційних відрахувань. При цьому валовий дохід
є загальною сумою доходу платника податку від усіх видів діяль-
ності, отриманого (нарахованого) за звітний період у грошовій, ма-
теріальній або нематеріальній формах як в Україні, так і за її межа-
ми, без сум акцизного збору, податку на додану вартість й інших
надходжень, що не є доходом платника податку.
До складу валового доходу включаються:
· доходи від продажу товарів (робіт, послуг);
·
приріст балансової вартості запасів;
·
доходи від виконання довгострокових договорів;
·
прибуток від операцій із землею;
·
доходи від здійснення банківських, страхових та інших опе-
рацій з надання фінансових послуг;
· суми страхового відшкодування за втрачене застраховане
майно;
· доходи від продажу цінних паперів, операцій з валютними
цінностями і борговими зобов’язаннями;
· доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними
активами;
· доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отрима-
них від нерезидентів, процентів, роялті, від здійснення операцій
лізингу (оренди);
· доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги, отрима-
ної у звітному періоді, а також у вигляді вартості безкоштовно
наданих товарів;
· доходи від урегулювання сумнівної або безнадійної креди-
торської заборгованості;
· інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткуван-
ня (суми отриманої пені, штрафу, неустойок; доходи, не врахо-
вані в минулі роки, а виявлені у звітному році; проценти
(комісійні), отримані від здійснення кредитно-депозитних опе-
рацій, та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: Прямі податки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок