Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність і функції фінансів підприємств

Сутність і функції фінансів підприємств

Назва:
Сутність і функції фінансів підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,33 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Сутність і функції фінансів підприємств
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспі-льства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематері-альні блага, національний дохід — основні джерела фінансових ре-сурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можли-вість задоволення суспільних потреб, поліпшення фінансового ста-ну країни. Фінансове положення країни великою мірою визначаєть-ся стійкістю та надійністю фінансового стану підприємств.
Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні за-гальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливо-сті, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економі-ки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виража-ють сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних із роз-поділом вартості валового внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що за-лежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децент-ралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств, зумовлені їхнім функціонуванням у різних галузях економіки, розглянемо далі.
Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ре-сурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро-шові відносини, що виникають між учасниками суспільного вироб-ництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господа-рювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворю-ються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, вико-ристання грошових доходів та фондів згідно з цільовим при-значенням у формі фінансових ресурсів. До фінансів належать такі групи фінансових відносин:*
пов'язані з формуванням статутного фонду суб'єктів господа-рювання;*
пов'язані з утворенням та розподілом грошових доходів: ви-ручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів під-приємств;*
які виникають між суб'єктами господарювання у зв'язку з ін-вестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів у вигляді відсотків, дивідендів, здійсненням пайових внесків та участю в роз-поділі прибутку від спільної діяльності, одержанням та сплатою штрафних санкцій;*
які формуються в підприємств з банками, страховими ком-паніями у зв'язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів, а також у зв'язку зі страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;*
що виникають у підприємств з державою з приводу податко-вих та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фі-нансування, одержання субсидій;*
що формуються в підприємств у зв'язку з внутрішньовироб-ничим розподілом доходів та фондів.
Отже, об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини. пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів. Суб'єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб'єкти господарювання, які є юридичними особами.
У процесі відтворення (виробництво, розподіл, обмін та спожи-вання) відбувається розподіл вартості валового внутрішнього про-дукту (виручка від реалізації продукції) за цільовим призначенням, а також розподіл його між державою та суб'єктами господарюван-ня, кожен з яких одержує свою частку виробленого продукту в гро-шовій формі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сутність і функції фінансів підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок