Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо сутності та історичних аспектів фінансового планування підприємств

Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо сутності та історичних аспектів фінансового планування підприємств

Назва:
Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо сутності та історичних аспектів фінансового планування підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,63 KB
Завантажень:
90
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо сутності та історичних аспектів фінансового планування підприємств


Планування було прерогативою командно-адміністративної сис-теми. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у ви-явленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюд-жет, величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. Сума та рівень витрат суворо нормувались. Над-мірна централізація фінансів за планово-директивної економіки послаб-лювала економічні стимули для розширення виробництва. Це негатив-но позначалось на результатах фінансово-господарської діяльності під-приємств. Державні дотації в багатьох галузях сягали значних розмірів, оскільки ці галузі були збитковими або малорентабельними.
Міністерства, які вважали підприємства своєю власністю, займа-лися перерозподілом їхніх доходів та прибутків. Значна частина прибутку й тимчасово вільних коштів ефективно працюючих під-приємств вилучалась для фінансування державних видатків та на покриття витрат збиткових підприємств галузі.
За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відпові-дальність керівника підприємства за його фінансовий стан. Саме тому зросла важливість перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємств.
Фінансове планування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругообороту виробничих фондів, досягнення високої ре-зультативності виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємс-тва. Ринок висуває високі вимоги до якості фінансового планування, оскільки нині за негативні наслідки своєї діяльності відповідальність нестиме само підприємство. За нездатності врахувати несприятливу ринкову кон'юнктуру підприємство стає банкрутом і підлягає ліквідації з відповідними негативними наслідками для засновників.
Сьогодні фінансове планування потребує переведення на нові прин-ципи організації. Його зміст та форми мають бути суттєво змінені у зв'язку з новими економічними умовами та соціальними орієнтаціями.
За адміністративної економіки фінансове планування базувалось на директивних планових показниках виробничого та соціального розвит-ку підприємства. Нині ця база перестала існувати, оскільки підприємст-ва вже не одержують директивних вказівок «зверху». Державне замов-лення, яке збереглося, утратило своє колишнє директивне значення і розглядається підприємством лише як одна з можливих сфер реалізації продукції. Відтак фінансове планування має орієнтуватися на ринкову кон'юнктуру, ураховувати ймовірність настання певних подій і одноча-сно розробляти моделі поведінки підприємства за зміни ситуації з мате-ріальними, трудовими та фінансовими ресурсами.
Фінансове планування — це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового викорис-тання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підпри-ємства у плановому періоді. Метою фінансового планування є забезпе-чення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.
Для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємства є важливим перспективне, поточне та оперативне фінансове планування. Фінансове планування дає можливість забезпечення розширеного круговороту фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективності використання ресурсів підприємства, забезпечення платоспроможності підприємства тощо.
Отже, фінансове планування - це процес підрахунку величини фінансових ресурсів за джерелами їх формування відповідно до планових виробничих програм та за напрямками їх використання у плановому році. Основною метою фінансового планування є цілеспрямоване забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції необхідними фінансовими ресурсами.
Виходячи з мети завданнями фінансового планування на підприємстві є:
§ забезпечення усіх видів діяльності підприємства (основної, фінансової та інвестиційної) необхідними фінансовими ресурсами;
§ визначення напрямків ефективного інвестування капіталу підприємства та оцінка його дохідності,
§ виявлення та мобілізація резервів підприємства, що створюються на основі найбільш ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
§ налагодження фінансових відносин з різноманітними контрагентами підприємства з метою їх раціоналізації;
§ здійснення контролю за ефективністю формування та використання фінансових;
§ ресурсів підприємстваж
Значення фінансового планування розкривається у в процесі отримання необхідних відповідей на нагальні у господарській діяльності питання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо сутності та історичних аспектів фінансового планування підприємств

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок