Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державні витрати: поняття, особливості та принципи фінансування

Державні витрати: поняття, особливості та принципи фінансування

Назва:
Державні витрати: поняття, особливості та принципи фінансування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,26 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
на тему:
“Державні витрати: поняття, особливості
та принципи фінансування”


Витрати у повному і всесторонньому обсязі характеризу-ються функціональною структурою, до якої долучаються: міжнародна діяльність; фундаментальні дослідження та спри-яння науково-технічному прогресові; правоохоронна діяль-ність та забезпечення безпеки держави; державне управління; промисловість та енергетика; будівництво; сільське господар-ство, лісове господарство, рибальство і мисливство; транс-порт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації й інфор-матика; інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю.
У невиробничій сфері витрати державного бюджету, згідно з бюджетною класифікацією, поділяються за галузями і ви-дами суспільної діяльності. Це витрати на: освіту; охорону здоров’я; соціальний захист і соціальне забезпечення; жит-лово-комунальне господарство; культуру і мистецтво; засоби масової інформації; фізичну культуру і спорт; державне уп-равління; судову владу.
Функціональний поділ видатків дозволяє виявити пропор-ції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, добиватись необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного ви-робництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямова-ності усього суспільного розвитку потребує на сьогодні біль-ше коштів спрямовувати у соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її росту.
Щодо установ і організацій бюджетної сфери можна виріз-нити такі витрати:
оплата праці працівників бюджетних установ;
придбання предметів постачання та матеріалів;
витрати на відрядження;
оплата послуг з утримання бюджетних установ;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
інші.
До недавнього часу найбільше видатків з бюджету спрямо-вувалося до народного господарства. За умов переходу на ринкові умови господарювання система витрачання бюджет-них коштів на народне господарство повинна зазнати сут-тєвих змін. Бюджетні асигнування покликані забезпечити вирішення найважливіших і масштабніших державних зав-дань: фінансування пріоритетних заходів, пов’язаних з при-скоренням розвитку основних галузей економіки, створення фінансових можливостей для удосконалення виробничої та соціальної інфраструктури. Правда, ще деякий час цільові бюджетні дотації збережуться. Однак обсяг бюджетних видат-ків та їхня структура зазнають суттєвих змін.
Зменшення обсягу бюджетного фінансування витрат у на-родному господарстві пояснюється тим, що до мінімуму зво-диться участь держави у виробничих інвестиціях за рахунок скорочення централізованих капітальних вкладень; послідов-но виконується програма приватизації державної власності та скорочується сфера державної економіки.
Тенденція до зменшення бюджетних видатків на народне господарство не може закінчитися повною відмовою від бюд-жетного фінансування цих витрат. А за умов ринку теж залиша-ться такі витрати, які потребують обов’язкового залучення дер-жавних коштів, оскільки, по-перше, триває функціонування дер-жавного сектора економіки, який потребує розробки державних інвестиційних програм, згідно з якими і здійснюється бюджетне фінансування капітальних витрат. По-друге, для стабілізації економіки та розвитку підприємництва потрібна фінансова до-помога держави у вигляді бюджетних субсидій, субвенцій.
Значні бюджетні кошти щороку спрямовуються на фінан-сування соціально-культурних заходів. Вони дозволяють дер-жаві розвивати систему освіти, культури, задовольняти міні-мальні потреби населення в медичному обслуговуванні, здій-снювати соціальний захист громадян, підвищувати рівень їхнього соціального забезпечення.
Бюджетне фінансування – це безповоротне, безвідплатне виділення коштів з бюджету. Основна суть бюджетного фі-нансування полягає у тому, що за допомогою цього механізму налагоджуються грошові відносини, які виникають між дер-жавою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, уста-новами всіх форм власності та фізичними особами, – з іншо-го, з точки зору спрямування та використання грошових кош-тів централізованого фонду на розширене відтворення, під-вищення рівня життя, задоволення суспільних потреб і забез-печення інших безпосередніх державних заходів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Державні витрати: поняття, особливості та принципи фінансування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок