Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів

Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів

Назва:
Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,15 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів


Сьогодні питання детінізації бюджетної системи України виходить на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життє-здатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна де-цент-ралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.
Але реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-терито-ріального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансо-вими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управ-лінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповід-ного бюджету.
Тому саме місцевим бюджетам як основній фінансовій базі органів місцевого само-вряду-вання належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економіч-ному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні моло-діж-ні програми, видатки на упорядкування населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення населення.
Через бюджет здійснюється фінансування заходів економічного і соціального розвит-ку, що мають загальнодержавне значення, а також стосуються міждержавних відносин. За його допомогою перерозподіляється частина фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України з метою вдосконалення структури суспільного вироб-ництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. Бюджет є важливим інстру-мен-том держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому.
Проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів, формування та використання місцевих бюджетів, розподілу витрат, пов’язаних із вирішенням місцевими органами влади та самоврядування відповідних завдань, вивчають такі українські економісти, науковці і практики, як Кириленко О., Василик О., Деркач М., Кравченко В., Юрій С., Вишняков С., Кульчицький М., Луніна І. [2-6, 10, 11, 17, 18].
Бюджет є складною економічною категорією, оскільки являє собою систему еконо-мічних відносин, які складаються в суспільстві в процесі формування, розподілу і вико-рис-тання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб.
Ці відносини мають таку структуру: – 
між державою і підприємствами в процесі мобілізації доходів, накопичень і фінансу-вання з бюджету;–
між державою і населенням у процесі розподілу і перерозподілу національного доходу; –
між ланками бюджетної системи при бюджетному регулюванні.
Дослідження і аналіз структури зазначених відносин дозволяє зрозуміти економічний зміст бюджету, глибше виявити його роль у розподільчих процесах.
Бюджетні відносини, що відображають зміст державного бюджету, функціонують у визначених формах – суспільних і організаційних. І саме завдяки організаційним формам стає можливим використання бюджету, як інструменту управління економікою.
Так, організаційними формами функціонування бюджетних відносин є конкретні види бюджетів (державний бюджет, бюджет Автономної Республіки (АР) Крим і місцеві бюджети). Втілюючи внутрішньобюджетні відносини в зазначених формах, держава організовує бюджетні взаємовідносини з централізації бюджетних ресурсів у розпоряд-ження органів влади, які наділені правом представляти інтереси держави і від її імені здійснювати певні функції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Економічний зміст і структура формування місцевих бюджетів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок