Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Грошові фонди та фінансові ресурси

Грошові фонди та фінансові ресурси

Назва:
Грошові фонди та фінансові ресурси
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,73 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Грошові фонди та фінансові ресурси
Фінанси — це кровоносна система економічного базису, яка за-безпечує життєдіяльність підприємницької діяльності. Рух коштів, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи. З руху коштів розпочинається і ним же завершується кру-гооборот засобів підприємства, оборот усього капіталу. Саме тому рух коштів, грошовий оборот на підприємстві є основною ланкою в процесі обороту капіталу.
Грошові кошти на підприємстві спочатку формуються в процесі утворення статутного фонду. У дальшому вони інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення та розвитку виробництва. Саме так підприємства отримують можли-вість займатися виробництвом та збутом продукції, одержувати до-ходи. Кошти підприємств зберігаються в касах, а також на поточно-му, валютному та інших рахунках у банківських установах.
У процесі реалізації продукції, робіт, послуг на рахунки підпри-ємств постійно надходять грошові кошти у вигляді виручки від реа-лізації. Кошти надходять також від фінансово-інвестиційної діяль-ності підприємств: від акцій, облігацій та інших видів цінних папе-рів; від вкладання коштів на депозитні рахунки; від здавання майна в оренду. Однак підприємство розпоряджається не всіма грошовими коштами, які воно одержує. Так, у складі виручки від реалізації продукції на підприємство надходять суми акцизного збору, пода-ток на додану вартість, мито, котрі підлягають внесенню в бюджет. Реальним платником цих податків є споживач, а перераховує їх у бюджет підприємство, яке реалізує продукцію. Частина грошових надходжень, що залишилася після відрахувань у бюджет акцизного збору, податку на додану вартість, мита, спрямовується на заміщен-ня коштів, авансованих в оборотні та основні фонди, на виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фонда-ми, банками, страховими організаціями та іншими суб'єктами гос-подарювання. Частина грошових надходжень, яка залишилась, фор-мує валовий та чистий дохід, прибуток.
Грошові фонди — це частина грошових коштів, які мають ці-льове спрямування. До грошових фондів належать: статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний фонд (на державних під-приємствах), фонд розвитку виробництва, фонд соціального призна-чення, фонд заохочення, резервний фонд та інші.
Статутний фонд використовується підприємством для інвесту-вання коштів в оборотні та основні фонди. Фонд оплати праці — для виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам. Амортизаційний фонд — для фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту. Фонд споживання — для фінансування від-творення робочої сили та соціально-культурних заходів. Фонд на-громадження — для вдосконалення та розвитку підприємства.
Кошти підприємства використовують не тільки у фондовій фор-мі. Так, використання підприємством коштів для виконання фінан-сових зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, банками, страховими організаціями здійснюється в нефондовій фор-мі. У нефондовій формі підприємства також одержують дотації та субсидії, спонсорські внески.
Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що с в розпорядженні підприємств. Таким чином, до фінансових ресур-сів належать усі грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі.
Основними джерелами формування фінансових ресурсів підпри-ємств є власні та залучені кошти. До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених — пайові та інші внески, кошти, мобілізовані на фінансовому ринку.
Рис. Формування фінансових ресурсів підприємств
Перехід на ринкові умови господарювання, запровадження ко-мершиних засад у діяльність підприємств, приватизація державних підприємств потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів. Так, нині важливе місце в джерелах фінансових ресурсів належить пайовим та іншим внескам фізичних та юридичних осіб, членів трудового колективу. Водночас-значно скорочуються обсяги фінансових ресурсів, які надходять від галузевих структур обсяги бюджетних субсидій від органів державної влади.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Грошові фонди та фінансові ресурси

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок