Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Ринок і економічна система

Ринок і економічна система

Назва:
Ринок і економічна система
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,48 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Ринок і економічна система
1. Оновні моделі сучасної економіки.
Цивілізація розвивається через глобальні історичні етапи, якими є патрі-архальне, індустріальне та постіндустріальне суспільство.
Патріархальне суспільство характеризується фундаментальним співвід-ношенням "людина - природа".
Індустріальне суспільство визначається базовим співвідношенням "людина - знаряддя та засоби праці". Для нього характерне прагнення людини до підкорення природи, масове споживання індустріально виробле-них речей, бюрократизація суспільства.
Постіндустріальне суспільство - нова фаза розвитку- цивілізації за форму-лою співвідношення "людина - людина". Притаманні цьому суспільству гуманізація розвитку, гармонія з природою, розвиток людської особистості, велич людини, '"економіка розуму" - основа не тільки технологічно-трудових, а й соціокультурних процесів.
У межах індустріального суспільства на початку XX ст. чітко сформува-лись дві протилежні крайнощі його розвитку - державний соціалізм та класичний (дикий) капіталізм. Прогресивний розвиток суспільства обумов-лює перехідний період від цих крайнощів до моделі змішаної економіки, через яку суспільство спрямовує свій рух до постіндустріального суспільства як нового ступеня розвитку. Ядро прогресивного розвитку становлять розви-нуті країни, а периферію - слаборозвинуті країни "третього світу", в яких домінує модель класичного капіталізм}' (вільного ринку), та постсоціалістич-ні країни.
У XX ст. розвинуті країни створили новий суспільний лад, більш прогресив-ний порівняно з класичним, або державно-монополістичним капіталізмом, -елітаризм, або неокапіталізм. Економічною основою цього ладу є змішана економіка, яка суттєво відрізняється від моделі вільного ринку. Разом з тим відносно країн "третього світу" елітаризм несе в собі загрозу для цивілізації внаслідок примітивізації масової культури, виявлення гегемонізму, економічного. екологічного, ідеологічного та інших форм експансіонізму, що порушує законні права та інтереси багатьох країн і народів периферії світового госпо-дарства.
Поглинання ринку країн "третього світ)'" відбувається через односторон-ню лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності, створення умов нерівно-правного торгового обміну, монополізацію високих технологій (так звана "інтелектуально-технологічна рента"), впровадження ефективних економіч-них механізмів стимулювання власного експорт}7 науковомісткої продукції, жорстке обмеження імпорту та через додаткові механізми нищення виробни-чого, науково-технічного, технологічного та освітнього потенціалів, через відлучення держави від втручання в економіку.
Еволюційний шлях трансформації суспільного ладу, здійснюваний за моделлю змішаної економіки, опирається на сукупність економічних теорій, серед яких провідними є українська інноваційна теорія, започат-кована в працях М. Туган-Барановського. та теорія Дж. Кейнса. Ці теорії побудовані на цілеспрямованому втручанні держави в економіку та раціональному поєднанні державного регулювання і ринкового саморе-гулювання.
На відміну від розвинутих країн, теоретики українських "реформ" опи-раються не на сукупність економічних теорій, а лише на монетаристську економічну теорію М. Фрідмєна неоконсервативної (неоліберальної) школи, відкинувши найбільше надбання економічної науки XX ст. - українську інноваційну теорію. Робиться це під тиском міжнародних фінансових органі-зацій та за порадами іноземних експертів-консультантів, а також під впли-вом напіврабської психології і неосяжних апетитів до збагачення за рахунок народ}' України корумпованих кланів "нових українців".
З точки зору розвитку суспільства Україна рухається з XX ст. назад, у XVIII ст., сприймаючи ринкові відносини за моделлю Адама Сміта та Чика-зької школи, де за головний мотив діяльності взято лише максималізацію прибутку, протиставляючи суспільство виробництв}' й державі, нехтуючи духовними, моральними та культурними цінностями.
Україна ж має всі необхідні умови, щоб. вибравши за мету реформ мо-дель змішаної економіки та обіпершись на власні продуктивні сили, довіру, працелюбство й талант свого народ}', на сукупність економічних теорій, забезпечити її національну безпеку та високий життєвий рівень широких верств населення, вибороти своє чільне місце в колі розвинутих країн, країн елітаризму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Ринок і економічна система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок