Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика

Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика

Назва:
Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,29 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика
Для здійснення господарської діяльності, виготовлення про-
дукції, отримання доходів і накопичень підприємства використову-
ють різні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також
кошти. При цьому матеріальні ресурси є основою виробничого про-
цесу. Вони формуються, як правило, за рахунок різних джерел: влас-
них, позичених та залучених.
При цьому власні джерела фінансування підприємства форму-
ються за рахунок власного капіталу, тобто частини капіталу в ак-
тивах підприємства, яка залишається після вирахування його зобо-
в’язань.
Позичені джерела фінансування підприємства формуються в ос-
новному за рахунок довго- та короткострокових кредитів банку.
Залучені джерела фінансування підприємства формуються за ра-
хунок усіх видів кредиторської заборгованості.
Усі перелічені джерела беруть участь як у формуванні активів
підприємства, так і у здійсненні його виробничо-фінансової діяль-
ності з метою отримання доходу, прибутку.
Отже, фінансові ресурси підприємств — це їх власний, позичений
та залучений грошовий капітал, який вони використовують для фор-
мування власних активів і здійснення виробничо-фінансової діяль-
ності з метою отримання доходу, прибутку.
Таким чином, фінансові ресурси підприємств — це не грошові
кошти підприємств, як це стверджують деякі економісти, а джерела
підприємств, спрямовані на формування активів.
Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства
відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові
кошти, — у активі балансу.
Зв’язок між фінансовими ресурсами і грошовими коштами вияв-
ляється у тому, що грошові кошти є матеріальним вираженням
фінансових ресурсів.
Сума джерел формування активів підприємства, зафіксована у
пасиві балансу, є капіталом підприємства.
Власний, позичений та залучений капітал, з одного боку, формує
фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні його ак-
тивів, з іншого боку, становить зобов’язання перед конкретними
власниками — державою, юридичними та фізичними особами.
Зобов’язання — це заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок подій, що сталися, і погашення якої, ймовірно, призведе
до зменшення ресурсів підприємства, що визначаються як еко-
номічні вигоди.
Зобов’язання бувають довгострокові та поточні. Довгострокови-
ми є зобов’язання, які мають бути погашені підприємством після
операційного циклу або через 12 місяців з дня їх виникнення (довго-
строкові позики банків, відстрочені податкові зобов’язання, довго-
строкові векселі видані, довгострокові зобов’язання з оренди та ін.).
Поточними називаються зобов’язання, які необхідно погасити
протягом операційного циклу підприємств або протягом 12 місяців
з дня їх виникнення (короткострокові кредити банків, усі види кре-
диторської заборгованості та ін.).
Фінансові ресурси формуються у процесі створення підприємств
і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарсько-
фінансової діяльності. Це виявляється насамперед у формуванні ста-
тутного капіталу при створенні підприємств, а у процесі їх діяль-
ності — у формуванні відповідних джерел грошових коштів.
Джерела формування фінансових ресурсів різноманітні. Вони за-
лежать від форми власності, на основі якої створюється підприєм-
ство. Так, при створенні державних підприємств фінансові ресурси
формуються за рахунок бюджетних коштів, коштів вищих органів
управління, інших аналогічних підприємств під час їх реорганізації
тощо. При створенні колективних підприємств вони формуються за
рахунок пайових (часткових) внесків засновників, добровільних
внесків юридичних і фізичних осіб тощо. Усі ці внески (кошти) є ста-
тутним (первинним) капіталом і акумулюються у статутному фонді
створеного підприємства.
Таким чином, статутний капітал — це зафіксована в установ-
чих документах загальна вартість активів, яка є внеском власників у
капітал підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок