Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Показники рентабельності.

Показники рентабельності.

Назва:
Показники рентабельності.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,05 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Оцінка рентабельності
На короткострокову і довгострокову платоспроможність підприємства впливає на здатність отримувати прибуток. У зв’язку із цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства – рентабельність, яка є якісним показником ефективності роботи підприємства.
Звичайно при розрахунку рентабельності визначають відношення прибутку до таких показників: рівня продажу, активів, власного капіталу. При розрахунку цих показників використовуються:—
чистий прибуток, що визначається як ба-лансовий прибуток за вирахуванням пла-тежів до бюджету (ряд. 220 ф. № 2);—
чиста реалізація, що визначається як ви-ручка від реалізації без урахування ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (ряд. 035 ф. № 2).
Загальноприйнятих значень рентабельності, на які можна орієнтуватися при аналізі, не існує, тому зростання вищезгаданих показників у динаміці за періодами звітності розглядається як позитивна тенденція.
Розглянемо показники рентабельності.
1. Рентабельність продажу (інше найменування цього показника – коефіцієнт "прибуток/продаж" (profit margin), норма чистого прибутку). Він показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство. Розраховується за формулою:
=
Перш ніж розглянути другий коефіцієнт рента-бельності - рентабельність активів, розглянемо такий показник, як коефіцієнт оборотності активів.
Коефіцієнт оборотності активів (asset turnover). Він характеризує, наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації, оскільки показує, скільки гривень ре-алізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства, іншими словами, скільки разів за звітний період активи обернулися у про-цесі реалізації продукції. Чим вищий оборот, тим ефективніше використовуються активи. Коефіцієнт визначається як відношення чистої реалізації до середньорічної вартості активів.
=
2. Рентабельність активів (інше найменуван-ня цього показника - коефіцієнт "прибуток/актив" ROA - Return on Assets )). Він характеризує, на-
скільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена
в активи підприємства. Визначається як відно-шення чистого прибутку до середньорічної вар-тості активів:
=
3. Рентабельність капіталу (інше найменування цього показника – коефіцієнт “прибуток/капітал” (ROE – Return on equity)). Характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу. Показник визначається як співвідношення чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу:
=
Для аналізу причин зміни коефіцієнта ROE доцільно застосувати рівняння Дюпона. Наведемо це рівняння:
ROE=ROA x (Активи : Власний капітал).
У рівнянні Дюпона коефіцієнт ROE розкладений на та складові: рентабельність активів і коефіцієнт фінансового важеля (фінансового левереджу), який обчислюється як співвідношення: Активи/Власний капітал. Тобто це рівняння наочно показує, що прибутковість власного капіталу залежить від прибутковості активів і фінансового левереджу. Наочно це видно з такої схеми:
х
4. Фондовіддача. Показник характеризує, на скільки ефективно підприємство використовує основні фонди. Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання ос-новних фондів. Цей показник порівнюється із середньогалузевими показниками. Розраховуєть-ся за формулою
На закінчення зазначимо, що аналіз фінансо-вої звітності не претендує на статус точної на-уки, яка дозволяє безпомилково прогнозувати майбутнє підприємства, оскільки має наступні обмеження.
По-перше, успіх аналізу залежить від досто-вірності і повноти показників фінансової звітності.
По-друге, майбутнє завжди пов'язане з не-визначеністю, тобто впливом маси невідомих чинників.
Тому для того щоб зробити правильні виснов-ки, неминуче доводиться вдаватися до суб'єктив-ної думки, яка залежить від здатності фінансово-го аналітика оцінити всю існуючу фінансову інфор-мацію та об'єднати її в одне ціле.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Показники рентабельності.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок