Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств

Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств

Назва:
Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,48 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств
Суб’єкти господарювання у процесі виробничо-фінансової діяль-
ності крім банківського кредиту можуть користуватися й іншими ви-
дами кредиту: комерційним, лізинговим, іпотечним, консорціумним
та ін.
Комерційний кредит — це кредит, який надається в товарній
формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за про-
дані товари. Основне призначення комерційного кредиту — приско-
рення реалізації товарів й одержання певного прибутку.
Об’єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари,
виконанні роботи, надані послуги, за якими продавець надає від-
строчення платежу покупцеві.
Матеріальним вираженням комерційного кредиту, як правило, є
вексель, що відображає фінансові зобов’язання покупця-позичальни-
ка перед продавцем-кредитором щодо відстрочення оплати вартості
відпущених товарів, наданих послуг.
Отже, комерційний кредит може передбачати укладення відпові-
дної угоди між двома суб’єктами господарювання — продавцем
(кредитором) і покупцем (позичальником) з приводу відстрочення
платежу за продані (куплені) товари, послуги. Відстрочення плате-
жу в цьому разі оформлюється векселем.
Розглянемо основну відмінність комерційного та банківського
кредитів.
При комерційному кредитуванні роль кредитора відіграють не
банки або їх спеціалізовані кредитно-фінансові організації, а юри-
дичні особи, які займаються виробничою або торговельно-поста-
чальницькою діяльністю.
Комерційний кредит надається тільки в товарній формі. Середня
його вартість завжди нижча від середньої ставки банківського від-
сотка. Плата за комерційний кредит входить у ціну товару, послуг.
Сума і строки цього кредиту обумовлені векселем.
Лізинговий кредит — це кредит, наданий у формі розстрочки пла-
тежу за майно, узяте в оренду на умовах укладеної угоди.
Лізинг — це довгострокова оренда майна на умовах розстрочен-
ня плати за неї. У цьому разі власник майна здає його в оренду на
тривалий строк лізингоутримувачу, який шляхом періодичних пла-
тежів виплачує повну вартість цього майна.
Отже, лізинговий кредит є формою майнового кредиту, а лізин-
гова операція має кредитний характер. Суб’єктами кредитних відно-
син у цьому разі є лізингодавець як кредитор і лізингоутримувач як
позичальник.
Об’єктом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно,
що належить до основних фондів відповідно до чинного законодав-
ства, не заборонене до вільного обороту на ринку і не має обмежень
на передачу в оренду.
Об’єктами лізингу не можуть бути об’єкти оренди державного
майна, крім окремого, індивідуально визначеного майна державних
підприємств, земельні ділянки та інші природні об’єкти.
Суб’єктами лізингу є лізингодавець, лізингоутримувач і прода-
вець лізингового майна.
Лізингодавець — це суб’єкт підприємницької діяльності (у тому
числі банківське або небанківське фінансове підприємство) який пе-
редає у користування об’єкти лізингу за договором лізингу. Лізин-
годавцями можуть бути комерційні банки, лізингові компанії, філіа-
ли і підрозділи підприємств, які виробляють обладнання, комітети з
управління майном при органах влади.
Лізингоутримувач — це суб’єкт підприємницької діяльності, який
отримує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу. Лі-
зингоутримувачами можуть бути юридичні особи, які здійснюють
виробництво тієї чи іншої продукції, і фізичні особи, зайняті підпри-
ємницькою діяльністю.
До продавців майна належать виробники машин і обладнання,
оптово-збутові організації, торговельні фірми, власники майна
та ін.
Економічні відносини, що виникають між юридичними особами
при оренді майна, можуть мати вигляд фінансового і оперативного
лізингу.
Фінансовий лізинг — це такий вид договору лізингу, згідно з яким
лізингоутримувач одержує у платне користування від лізингодавця
об’єкт лізингу на строк, що не може бути менший від строку, за який
амортизується 60 % вартості об’єкта лізингу, визначений на день ук-
ладення договору.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Інші форми кредитів, які надаються при кредитуванні підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок