Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі

Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі

Назва:
Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,45 KB
Завантажень:
476
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі
Операції натурального обміну відомі під назвою бартерних. Під бартером розуміють обмін визначеної кількості одного товару на інший у вигляді натурального обміну без використання ме-ханізму валютно-фінансових розрахунків.
Характерними особливостями бартерної угоди є:
разовий характер;
участь у ній найчастіше двох сторін;
оформлення угоди одним контрактом;
визначення кінцевої специфікації і обсягу угоди до підпи-
сання контракту;
відносно короткий, у порівнянні з іншими формами зустрі-чної торгівлі, термін виконання угоди, який зазвичай не переви-щує одного-двох років.
Мета, яку переслідують сторони при укладенні бартерних угод, частіше зводиться до однієї або декількох із нижчезазначених:
пом'якшення проблеми інвалютного фінансування імпорту;
спрощення розрахунків;
розширення можливостей просування на ринок країни-контрагента;
додаткова можливість отримання імпортного обладнання в обмін на товар, реалізація якого ускладнена у звичайних комер-ційних умовах.
Говорячи про переваги та недоліки бартеру, необхідно прово-дити чітку межу між інтересами окремих фірм та інтересами держави в цілому. З точки зору окремих фірм, до переваг бартеру належить, наприклад, можливість розробки нових ринків збуту продукції та послуг. Деякі фірми використовують бартер для за-безпечення більшої гарантованості поставок потрібного їм това-ру. Бартер дає фірмам можливість подолати нетарифні бар'єри та обмеженості, що позитивно відбивається на конкурентоспромо-жності фірм на конкретних ринках, і принести їм значну еконо-мію на складських та транспортних видатках.
Держава завдяки бартеру отримує додаткові ресурси. Напри-клад, США кошти, отримані від бартеру залишків сільськогоспо-дарських товарів, використовують для утримання армії, зокрема на покращання умов життя особового складу. Крім того, розви-нуті держави використовують бартер у ситуаціях, пов'язаних із погіршенням умов їх торгівлі.
Недоліки бартеру:
Обов'язковість збігу потреб партнерів. Продавець, зацікав-лений у бартері, змушений шукати покупця, який має той товар, якого потребує продавець.
Складність в укладанні бартерних угод у порівнянні зі зви-чайними комерційними контрактами. Бартер найчастіше пов'язаний з проведенням складних цінових переговорів та з уз-годженням кількості зустрічних товарів. При бартерних угодах частіше виникають труднощі в керуванні якістю товарів. У зви-чайних комерційних контрактах передбачається узгоджена якість предмета угоди. Оскільки бартер передбачає двосторонній обмін, контроль узгодженої якості товарів ускладнюється.
Односторонність вигоди в бартерній угоді. У тих випадках, коли контракт укладається під натиском одного із партнерів, в іншої сторони часто виникають труднощі у використанні чи реа-лізації отриманого зустрічного товару.
4. Великі витрати часу, пов'язані з виконанням угоди. Бартер-ні угоди потребують тривалішого періоду переговорів, оскільки багато з фірм не знають специфіки товарів, якими обмінюються. З іншого боку, в бартері винагорода, яка виплачується посеред-никам, дещо вища, ніж у звичайних комерційних угодах, і скла-дає в практиці західних фірм 1,5-3,0% (супроти 2,0%) вартості контракту.
Для здійснення бартерних угод між суб'єктом зовнішньоеко-номічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарсь-кої діяльності оформляється єдиний договір, що передбачає зба-лансований за вартістю обмін товарами, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі. У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що експортують-ся та імпортуються, виражена в іноземній валюті з обов'язковим вираженням її в доларах США. На кількість товарів, що обміню-ються, не впливає зміна цін на світовому ринку. Рух зустрічних потоків товарів відбувається, як правило, одночасно.
У бартерних контрактах обов'язково обумовлюються:
Предмет контракту.
Оцінка вартості товару.
Облік виконання зобов'язань.
Упаковка і маркування.
Повідомлення про відвантаження.
Відповідальність сторін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок