Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Харчова промисловість

Харчова промисловість

Назва:
Харчова промисловість
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,71 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Харчова промисловість — одна з провідних структуроформуючих галузей не лише агропромислового й промислового комплексів, а й усього народного господарства України.
Питома вага цієї галузі в структурі виробництва пред-метів споживання сягає 52,8 %, у загальному обсязі промис-лової продукції— 16,3, а продукції агропромислового ком-плексу — 33,5 %. Продовольчі товари становлять 68,1 % за-гального виробництва товарів народного споживання у відпускних цінах, 63 % загального обсягу роздрібного това-рообороту та 61,5 % у структурі особистого споживання матеріальних благ населенням країни.
Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятли-вий природний, людський, геополітичний і ресурсний по-тенціал для розвитку харчової промисловості, раціональне використання якого забезпечило б їй провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках. Уже 2000 року в світовому територіальному поділі праці щодо вироб-ництва основних харчових продуктів у розрахунку на душу населення Україна посідала провідні місця: перше по ви-робництву на душу населення цукру, картоплі, яєць; друге -молока, овочевих та баштанних культур, четверте — зерна та риби; п'яте — по виробництву м'яса.
Останнім часом розвиток харчової промисловості в Ук-раїні характеризується різким зниженням технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, скорочен-ням обсягів і асортименту продукції, погіршенням її якості, затуханням інвестиційного та інноваційного процесів, витісненням вітчизняних харчових продуктів з внутрішньо-го й зовнішнього ринків продовольчих товарів, зменшен-ням обсягів надходження до бюджету та валютних надход-жень у країну від експортних операцій галузі тощо.
Унаслідок структурної пе-ребудови в агропромис-ловому комплексі колишнє об'єднання "Укрм'ясомолтехпром" йде шляхом реформування окремих ремонтно-механічних підприємств на підприємницький лад, задовольняючи технічні потре-би споживачів України.
Існуючі технологічні Процеси виробництва харчових продуктів не можуть обійтися без використання розгалуженої системи технологічних трубопроводів з відповідною запірною та регулювальною арматурою. Враховуючи специфіку вироб-ництва харчової галузі, нержавіюча арматура (крани прохідні й Трихо-дові, запірні ручні клапани, з'єдну-вальні елементи тощо) має відповідати умовам санітарних норм та правил виготовлення й експлуа-тації. Раніше ці вироби на території України серійно не випускали, а при реконструкції, розширенні та мо-дернізації підприємства використо-вували здебільшого імпортну техно-логічну арматуру.
1990 року фахівці об'єднання "Укрм'ясомолтехпром", вивчивший найдосконаліші конструкції, що над-ходили переважно з Югославії, укла-ли з югославською фірмою "Про-грес інжиніринг" угоду щодо ство-рення у Києві Спільного Підприємства "Сигма-Київ". Заснов-никами від української сторони ста-ли об'єднання "Укрм'ясомолтех-пром" та Нікопольський південнотрубний завод, останній як основний постачальник сировини для виробництва арматури.
Для організації виробництва вказаної арматури організували два ви-робничі центри в Києві та Дніпропе-тровську загальною площею майже З тисячі квадратних метрів, придба-ли сучасне металообробне устаткування. Разом з югославськими фахівцями поступово ,відпрацьовували за конструкторською-документацією югославської фірми "Прогрес інжиніринг" технологічні процеси, які могли б забеспечити якість готових виробі рівні кращих світових технологій.
Таким чином, із серпня 1991 року СП "Сигма-Київ" почало вироблябляти нержавіючу арматуру відповідної до стандартів СІМ (Німеччина) та ЗМЗ (Швеція). До речі, виробнича потужність цього підприємства дає змогу задовольните потребу галу-зей агропромислового комплексу України та здійснити постійні по-ставки закордон до 20 відсотків від загальних обсягів виробництва.
Основною номенклатурою цього підприємства передбачається виготовлення такого обладнання:
крани прохідні та триходові з регульованим секторним тефлоновим (фторопластовим), затвором з розмірами умовного проходу — Ду 25, 35, 50; 55, визначені для пере-криття, регулювання та розподілен-ня потокорідини в технологічних трубопроводах і обладнанні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Харчова промисловість

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок