Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Європейська модель державних фінансів

Європейська модель державних фінансів

Назва:
Європейська модель державних фінансів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,55 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Модель союзу держав з можливістю проведення референдуму в країнах-уч
асницях


РЕФЕРАТ
з предмету: Державні фінанси в умовах демократії
на тему: Європейська модель державних фінансів


Література:
Шарль Планкарт
Державні фінанси в умовах демократії; Мюнхен, 1998.
Переклад з німецької:
канд. екон. наук С.І. Терещенко
канд. екон. наук О.О. Терещенка
Головна редакція літератури з гуманітарних наук
Головний редактор С.В. Головко
Редактори О.О. Вербило, Ю.Г.Медюк
Видання підтримане Міжнародним фондом “Відродження”


Модель союзу держав з можливістю проведення референдуму в країнах-учасницях. У моделі союзу держав країни-учасниці наділені суверенітетом. Питання про передання компетенцій наддержавному союзному органові громадяни да-них країн вирішують у ході референдуму (обов'язкового чи фа-культативного). Учасники союзу мають право накладати вето на будь-які централізовані рішення інших союзних держав. Во-ни можуть також вийти зі складу союзу або прийняти рішення про делегування вищому органові всіх повноважень. У випадку часткового чи повного виходу, як і у випадку розірвання угод приватно-правового характеру, вони повинні виконати певні умови. Наприклад, держави, що виходять зі складу союзу, ма-ють перебрати на себе частину сукупного боргу союзу держав. Така умова, як правило, передбачається в союзному договорі.
За даних обставин централізація компетенцій може відбути-ся лише за згоди на це більшості громадян усіх союзних дер-жав. Найчастіше цього можна досягти лише при прийнятті рі-шень про надання так званих національних суспільних благ, витрати на надання яких у децентралізованому порядку значно перевищують витрати їх надання на рівні союзу. Централізова-ні заходи, котрі охоплюють лише сферу перерозподілу між со-юзними країнами (наприклад, централізоване фінансування ло-кальних суспільних послуг), можуть не дістати всебічної під-тримки. Це зумовлює природні межі фінансового вирівнювання (регулювання) між окремими союзними країнами. Фінансове регулювання обмежується трансферними платежами, які змо-жуть принести вигоду всім учасникам союзу, наприклад завдя-ки ефекту переливу вигоди. Таким чином, відмінності в рівнях добробуту між окремими країнами — учасницями союзу неза-лежних держав неможливо нівелювати за допомогою фінансо-вого регулювання.
Зважаючи на критерій розподілу компетенцій, можна з упевненістю стверджувати, що Європейський Союз є союзом незалежних держав, а не федеративною держа-вою, оскільки вища компетенція є прерогативою не «європейсь-кого народу» чи загальноєвропейських інституцій, а союзних держав. Вони делегували Союзові компетенцію у формі окре-мих повноважень (ст. Е, ст. 3, абз. 1 Угоди ЄС): створення спільного внутрішнього ринку, спільна торгівля і митна політи-ка, спільна політика у сфері рибальства та сільського господар-ства, спільна політика у сфері транспорту, уніфікована соціаль-на політика, спільна екологічна політика, сприяння науково-технічному розвиткові, сприяння розвиткові сфери охорони здоров'я, сприяння створенню та розбудові трансєвропейської комунікаційної мережі, сприяння розвитку освіти і культури. ЄС не має права розширювати спектр своїх повноважень. На-приклад, вищі органи ЄС не наділені компетенцією у сфері оподаткування. Навіть наявні в ЄС власні фінансові ресурси (надходження від мита, збори за реалізацію цукру, відрахуван-ня від надходжень податку на додану вартість, відрахування від створеного соціального продукту) не стягуються інституціями ЄС, а перераховуються до бюджету ЄС країнами - учасницями Союзу. Таким чином, ЄС фінансується за рахунок внесків країн-учасниць. В той же час є сили, які обстоюють необхід-ність посилення централізації на рівні ЄС. Такі прагнення можуть дістати підтримку з боку Європейської комісії та Євро-парламенту.
а) Європейська комісія має так звану монополію на ініціа-тиви. Це означає, що Рада ЄС діє передусім на базі ініціатив Комісії (ст. 155 Угоди ЄС). Більше того, вироблення ініціатив є обов'язком Комісії. У разі їх відсутності може бути винесено пропозицію про вотум недовіри Комісії (ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Європейська модель державних фінансів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок