Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури

Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури

Назва:
Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,82 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури


Методичні прийоми фінансово-господарського контролю і аудиту пов'язані з використанням документальних методич-них прийомів і контрольно-аудиторських процедур. У про-цесі контролю господарських операцій перевіряють досто-вірність, законність і господарську необхідність їх на основі документів, у яких вони знайшли відображення. Контроль здійснюють за формою і змістом, зустрічною перевіркою операцій, взаємним контролем операцій і документів, аналі-тичними і логічними прийомами.
При перевірці первинних документів за формою вста-новлюють додержання нормативно-правових актів при ві-дображенні господарських операцій у первинних докумен-тах, облікових регістрах. При цьому контролери керуються нормативними актами про документи і документооборот у бухгалтерському обліку. Для встановлення юридичної сили первинного документа перевіряють наявність таких рекві-зитів: найменування документа та його коду; дати складан-ня; змісту господарської операції; вимірників господарсь-кої операції (у кількісному і вартісному вираженні). Пере-віряють справжність підписів, звірених із зразком, що зна-ходяться у бухгалтерії, наявність штампів і печаток, розпи-сок про одержання цінностей тощо. Контролюють також наявність усіх додатків до первинних документів, підстав на відпуск цінностей, специфікацій, доручень. Одночасно перевіряють доброякісність документа, тобто його досто-вірність.
Виявляють випадки необірунтованих виправлень, підчи-щання, зміни кількості, ціни і суми у документах на відпуск цінностей. У кожному випадку на виправленому документі має бути зроблена спеціальна позначка, засвідчена підписа-ми всіх осіб, які брали участь у його складанні. Помилки у первинних документах виправляють так: закреслюють непра-вильний запис тексту або суми і над закресленим надпи-сують правильно текст або суму. Закреслювати треба од-нією лінією, щоб можна було прочитати виправлене. Після виправлення помилки у первинному документі роблять на-пис "Виправлено", що підтверджують підписами осіб, які підписали документ, а також проставляють дату виправлен-ня. На касових і банківських документах виправлення не допускаються.
Підписи осіб, відповідальних за складання машиночиталь-них первинних документів, можуть бути замінені паролем або іншим способом авторизації, який дає змогу одночасно ідентифікувати підпис відповідальної особи.
При перевірці первинних документів за формою у про-цесі контролю встановлюють, чи додержано нормативних актів про головних бухгалтерів, згідно з якими забороняється приймати до виконання і оформлення документи з опера-цій, що суперечать законодавству та встановленому порядку приймання, збереження і витрачання коштів, товарно-ма-теріальних та інших цінностей. Крім того, контроль за формою дає змогу виявити первинні документи, які мають позначення, що свідчать про використання їх в обліку господарських операцій раніше, тобто повторно, при ручній обробці — дати запису в обліковому регістрі, при машин-ній — відбитка штампа контролера, відповідального за об-робку. Додатки до прибуткових і видаткових касових орде-рів, а також документи, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штам-пом контролера, відповідального за обробку їх. Додатки до прибуткових і видаткових касових ордерів, а також доку-менти, які є підставою для нарахування заробітної плати, підлягають обов'язковому погашенню штампом або напи-сом від руки "Одержано" або "Оплачено" із зазначенням дати.
Недодержання встановленого порядку оформлення і по-гашення первинних документів часто призводить до прихо-вування зловживань і крадіжок цінностей. Так, необгрунтова-ні виправлення кількості виданих із складу на виробництво сировини і матеріалів знижують відповідальність винних у вчиненні незаконної операції. Порушення порядку погашення касових документів створює умови для повторного викорис-тання касових ордерів для списання грошей із підзвіту касира та проведення інших протиправних дій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Документальні методичні прийоми та контрольно-аудиторські процедури

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок