Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення

Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення

Назва:
Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,54 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення
Процес виробництва на підприємствах усіх форм власності пе-
редбачає наявність такого фактора виробництва, як основні фонди.
Основні фонди — це вартість матеріально-речовинних цінностей,
що використовуються підприємствами у виробничій та невироб-
ничій сферах діяльності тривалий час (понад рік).
Відповідно до діючої типової класифікації основні фонди групу-
ються залежно від функціонального призначення, галузевої належ-
ності, речовинно-натурального складу тощо.
Залежно від функціонального призначення основні фонди поділя-
ються на виробничі та невиробничі.
Виробничі основні фонди — це фонди, які безпосередньо беруть
участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню. До
них належать будівлі, споруди, силові машини та устаткування, пе-
редавальні пристрої, транспортні засоби, робоча худоба, багато-
річні насадження, інші основні фонди, що діють у сфері матеріаль-
ного виробництва.
Невиробничі основні фонди — це фонди, що не беруть безпосеред-
ньої або побічної участі у процесі виробництва та передбачені для
обслуговування потреб житлово-комунального господарства, охо-
рони здоров’я, освіти, культури. До них належать споруди, будівлі,
машини, обладнання, апарати та інші фонди, що використовуються
в невиробничій сфері.
За галузевою належністю основні фонди поділяються на фонди
промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту,
зв’язку та ін.
За натурально-речовинним складом основні виробничі фонди по-
діляються на будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та об-
ладнання, транспортні засоби, інструменти і приладдя, виробничий
та господарський інвентар, робочу та продуктивну худобу, бага-
торічні насадження; капітальні витрати на поліпшення земель, інші
основні фонди.
Для нарахування амортизаційних відрахувань основні фонди
поділяють на чотири групи:
· будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні
пристрої, житлові будинки;
· автомобільний транспорт та вузли, меблі, побутові електронні,
оптичні, електромеханічні пристрої та інструменти, ЕОМ, офіс-
не (конторське) обладнання та пристрої до нього;
· інші основні фонди, які не ввійшли до перших двох груп;
· інформаційні системи, телефони, у тому числі і мобільні, мікро-
фони та рації, інше.
Обсяг основних фондів підприємства відображається у звіті про
їх первісну та залишкову вартість.
Повна вартість основних фондів визначається без урахування
частини їх вартості, що перенесена на продукцію, виготовлену за
участю цих фондів, а залишкова вартість — з урахуванням перене-
сеної частини вартості.
У процесі функціонування основні фонди піддаються фізичному
(матеріальному) та моральному (економічному) зносу.
Фізичний знос основних фондів — це втрата ними первісної спо-
живчої вартості, внаслідок чого вони поступово знецінюються та по-
требують заміни на нові аналогічні засоби праці. Так, будівлі та спо-
руди піддаються поступовому старінню, машини та обладнання —
зносу в результаті використання у виробництві, корозії металу тощо.
Встановлення ступеня фізичного зносу необхідне для визначення
реальної вартості, правильного планування заміни старих машин та
обладнання на нові. Коефіцієнт фізичного зносу визначається за
формулою
Кзн = (Сумма Зн/Сп) (7,1)
де ? Зн — сума зносу основних фондів, грн; Сп — первісна вартість
усіх або окремих видів груп основних фондів, грн.
Фізичний знос основних фондів частково відновлюється шляхом
ремонту, реконструкції та модернізації.
Моральний знос виявляється в тому, що випущені раніше основні
фонди за конструкцією, продуктивністю, економічністю значно по-
ступаються новим зразкам. Тому періодично постає потреба заміню-
вати застарілі основні фонди на нові, економічніші.
Відновлення зношуваних основних фондів та їх відтворення здій-
снюються за рахунок амортизаційних відрахувань, що формуються
при амортизації цих фондів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок