Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати

Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати

Назва:
Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,89 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати
Основним джерелом існування держави і виконання нею своїх
функцій є податки.
Сукупність діючих у державі податків і податкових платежів ут-
ворює податкову систему. Сукупність форм і методів стягнення час-
тини доходу юридичних і фізичних осіб у дохід бюджету утворює си-
стему оподаткування.
Податкова система будь-якої країни має будуватися виходячи з її
соціально-економічного становища. І для того щоб ця система забез-
печила отримання позитивних результатів, потрібне її наукове об-
ґрунтування, що включає системність, встановлення визначальної
основи системи оподаткування, а також формування правової бази і
вихідних принципів.
Визначальною основою податкової системи є обсяг витрат бюдже-
ту. Види податків та їх обсяг у державі встановлюються з метою по-
криття витрат. Виходячи з цього податки є вторинними щодо витрат
бюджету. Збалансування обсягу податків і податкових платежів, що
надходять у бюджет, з обсягом бюджетних витрат держави — основ-
не завдання державних фінансових органів.
Правовою основою податкової системи є відносини власності.
Форма власності (державна або приватна) визначає право держави
на доходи. При державній власності все майно підприємств і дохо-
ди, що створюються ними, належать державі. Держава вирішує, яку
частку доходів підприємств централізувати в бюджет та інші цен-
тралізовані фонди, а яку залишити трудовим колективам. Що ж до
приватних і колективних підприємств, то держава може централізу-
вати в бюджет лише частину доходів, що необхідна для задоволення
загальнодержавних потреб.
До вихідних принципів побудови податкової системи належать
формування доходів бюджету у процесі перерозподілу ВВП; вста-
новлення однакових обов’язків і відповідальності перед бюджетом
для суб’єктів господарювання всіх форм власності; встановлення оп-
тимального співвідношення між частиною доходу, що стягується з
підприємств, і частиною, що залишається у них для розвитку влас-
ного виробництва, соціальної сфери і матеріального стимулювання
працівників.
Основними ж принципами функціонування податкової системи ма-
ють бути одноразове оподаткування одного й того самого об’єкта;
рівність суми сплаченого податку вартості отриманих від держави благ
та послуг; цільове призначення кожного виду податку, тобто його спря-
мованість на покриття конкретних видів витрат бюджету; застосуван-
ня нових податків повинно відбуватися лише для покриття нових ви-
трат держави, а не дефіциту бюджету; вони мають бути простими і зро-
зумілими для платників податків, умов оподаткування; стягнення
податків у зручний для платника час і зрозумілим для нього методом
оподаткування; звітування уряду про використання податків.
Основними критеріями системи оподаткування мають бути її еко-
номічна ефективність і соціальна спрямованість. У цьому зв’язку по-
датки мають забезпечувати, з одного боку, стійку і в потрібному об-
сязі фінансову базу держави, а з іншого — залишати суб’єктам гос-
подарювання достатньо коштів для власного розвитку і підвищення
матеріальної зацікавленості працівників у результатах праці.
Загалом існуюча в Україні система оподаткування досить склад-
на, важкодоступна і мало зрозуміла для платників податків. Це сто-
сується насамперед розрахунку податку на прибуток. Прийнятий
для цього закон нечіткий, неконкретний, викладений у ньому поря-
док розрахунку оподатковуваного прибутку суперечить існуючій
практиці розрахунку прибутку в бухгалтерському обліку.
Види податків, їх платники, об’єкт оподаткування, ставка, поря-
док розрахунку і сплати встановлюються державою і місцевими
органами влади. Нині в Україні існує понад 10 видів податків і по-
даткових платежів, а з урахуванням різноманітних зборів і обов’яз-
кових платежів їх налічується понад 30.
В основу існуючої класифікації системи податків і податкових
платежів покладені такі ознаки: форма оподаткування; економічний
зміст об’єкта оподаткування; рівень державних структур, які вста-
новлюють податки; напрямок використання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок