Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

Назва:
Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,60 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників


Освіта як один з видів суспільно-корисної діяльності, що формує професійні знання та сві-тогляд майбутніх поколінь, завжди відображає стан суспільства, перспективи та напрями ро-звитку, які суспільство ставить перед собою. Кризові явища в економіці, погіршення фінансування освіти з боку держави призвели до таких негативних змін у вищій школі, як втрата висококваліфікованих викладацьких кадрів, зниження соціального статусу викладача, по-гіршення якості освіти.
Глобалізація та розвиток наукомістких технологій визначають необхідність розвитку вищої ос-віти як пріоритетний фактор забезпечення економічної могутності держави. За даними Мі-ністерства освіти і науки України та Державного комітету статистики України [1, 2], в Україні фу-нкціонують 315 вищих навчальних закладів (ВНЗ) третього і четвертого рівнів акредитації; за період з 1990 до 2002 рр. їх кількість збільшилась більш ніж у 2,2 раза (рис.1).
Кількість абітурієнтів, які вступають до ВНЗ у певному році, в основному залежить від кількості народжених за 17 років до того (90студентів мають вік від 17 до 24 років). За період з 1990 до 2002 рр. кількість студентів ВНЗ 3–4 рівнів акредитації збільшилась у 2,3 раза (рис. 2), оскільки до 2007 року у ВНЗ вступали і вступатимуть абітурієнти, переважна більшість з яких на-родилося до початку демографічної кризи.
Рис. 1. Динаміка кількості навчальних закладів 3–4 рівнів акредитації за період з 1990 до 2002 р.
Кількість студентів ВНЗ 3–4 рівнів акредитації, які вступили до вузу у 2002 році, складає 67 % від загальної кількості студентів ВНЗ і майже співпадає з загальною кількістю народжених у цьому році (рис. 2). Вищевикладене свідчить, що починаючи з 2008 року вищу школу очікує постійне значне зниження кількості абітурієнтів, а це на фоні збільшення загальної кількості навчальних закладів призведе до жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг.
Рис. 2. Співставлення кількості народжених та абітурієнтів ВНЗ 3–4 рівнів ак-редитації за період з 1990 до 2002 р.
Враховуючи, з одного боку, тенденції до визначення реальної потреби держави у підготовці необхідної кількості спеціалістів з вищою освітою за державним замовленням, створення державою умов, за яких ВНЗ безпосередньо нестимуть відповідальність за якість підготовки фа-хівців [3], а з іншого – впровадження загальноєвропейських норм і стандартів в освіті, під-вищення мобільності студентів і викладачів (Болонський процес) [4], „вижити” в таких умовах змо-жуть лише ті навчальні заклади, які будуть здатні забезпечити підготовку висококваліфіко-ва--них фахівців за прийнятними цінами, знову ж таки, за європейськими стандартами. До ре--чі, в багатьох європейських країнах вища освіта безкоштовна як для резидентів цих країн, так і для іноземців (наприклад, Німеччина, Австрія, Швеція), або складає невелику (порівняно із се-реднім рівнем доходів населення) суму від 500 ? до 1500 ? у рік (Голландія, Франція, Іспанія, Бе-льгія) [5, 6]. Тобто без кардинальних змін в організації освітньої діяльності ВНЗ, що ро-з-ра-хо-ву--ють залишитися на ринку освітніх послуг, не обійтись.
Важливою складовою модернізації освіти є створення комплексної системи управління пе--рсоналом. Загальновідома роль високваліфікованих викладацьких кадрів у забезпеченні ко-нкурентоспроможності ВНЗ, створенні його позитивного іміджу. Заслуговує на увагу різ-ни-ця між темпами зростання загальної чисельності в країні працівників найвищої кваліфікації – ка-ндидатів та докторів наук (кількість аспірантів і докторантів збільшилась, порівняно з 1990 ро--ком, у середньому в 2 рази) [2], – та темпами забезпечення вищих навчальних закладів та--кими працівниками. Дедалі більше людей з науковими ступенями намагається працювати по-за межами сфери вищої освіти, в тому числі і через низький рівень матеріальної за-ці-ка-в-ле-ності. Не секрет, що багато викладачів втрачають інтерес до кар’єри в ВНЗ через невеликі ша-нси при існуючій кадровій політиці на вертикальне просування та відсутність можливостей для „горизонтальної кар’єри” в межах однієї посади за рахунок росту матеріального за-бе-з-пе-че-ння.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Модернізація управлінської діяльності в сфері планування, обліку та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок