Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі

Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі

Назва:
Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,80 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі


Величина надходжень до бюджетів усіх рівнів від податків та інших обов’язкових платежів прямо залежить від результатів діяльності підприємств виробничої сфери. Підви-щення ефективності їх діяльності можна досягти з використанням методів економіко-математичного моделювання.
Застосування системного підходу як методології дослідження виробничих процесів та їх моделювання означає виконання таких процедур: виділення системи та її структу-ризація; визначення цілей та альтернатив розвитку системи; виділення критеріїв ефектив-ності альтернатив; розробку моделей, що виражають зв’язки між альтернативами, цілями і витратами. Така методологія дозволяє отримати кількісну оцінку результатів та прогно-зів при тій чи іншій стратегії розвитку підприємств виробничої сфери, оптимально розподі-ли-ти та використати наявні у них ресурси. Системний підхід передує безпосередньому моделюванню виробничих процесів та є єдиним способом вираження якісних зв’язків, від яких залежать управлінські рішення. Розробляти управлінські рішення на перспективу найдоцільніше на основі результатів вирішення конкретних завдань з позицій системного підходу. Вирішення ж локальних завдань не повинне здійснюватись без зв’язку із сис-темою. Реалізацією системного підходу в плануванні є програмно-цільовий підхід. Най-пов-ніше вимоги системного підходу реалізуються при застосуванні методів імітаційного моделювання.
Принцип системного підходу стосується як дослідження самої системи, так і її моделі. Більше того, системний підхід повинен бути використаний також і при формуванні математичного та інформаційно-програмного забезпечення задач управління. Так, одним із завдань при вивченні та моделюванні виробничих систем є, наприклад, упровадження концепції баз даних у практику досліджень. Пояснюється це тим, що обсяги інформації зростають, вирішення завдань необхідно проводити неодноразово, вихідні дані одних задач дають інформацію для вирішення інших тощо. Питання організації баз даних акту-альне ще й тому, що ефективність управління визначається якістю та доступністю інформації, що використовувалась при прийнятті управлінських рішень.
При плануванні технологічних процесів виробництва необхідно враховувати розвиток структурних частин системи та наявність інформаційно-логічного зв’язку між ними. Тільки на основі системного підходу може і повинна досліджуватись можливість оптимізації виробничої діяльності багатопрофільних підприємств.
Використання економіко-математичних методів для вирішення завдань оптимізації ускладнюється невідповідністю системи показників діючої статистичної звітності вимогам інформаційного забезпечення економіко-математичних моделей. Підготовка необхідної для розробки і реалізації економіко-математичних моделей інформації вимагає значних витрат, пов’язаних із проведенням обстежень, виборок, додаткових розрахунків, тому що в існуючих звітах інформація знаходиться в агрегованому вигляді і отримати з їх допомогою первинну інформацію неможливо. Для подолання вказаних недоліків в інформаційному забезпеченні та можливості застосування системного підходу в економіко-математичному моделюванні виробничих процесів пропонується розробляти комплекс економіко-математичних моделей, що містить систему формування та трансфор-мації інформації, спроможну забезпечити отримання з первинної інформації нормативів різного ступеня агрегації, у тому числі і макронормативів. Механізм розрахунку нормати-вів повинен створити можливість формування їх як для окремого об’єкта (виробу, продук-ту тощо), так і для групи однорідних об’єктів. Описати весь комплекс виробничих проце-сів діяльності багатопрофільного підприємства з допомогою лише лінійно-оптимізаційних моделей досить важко як через невизначеність характеру інформації, так і через значний вплив випадковостей на виробничу діяльність та її динамічний характер. При намаганні практично скористатися такою моделлю часто виникають принципові труднощі з вибо-ром критерію оптимальності, так як у цих ситуаціях велике значення має неформальна оцін-ка якості функціонування системи, яку може дати лише група спеціалістів-експертів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Моделювання виробничих процесів багатопрофільних підприємств лісової галузі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок