Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Необхідність, суть, види і функції кредиту

Необхідність, суть, види і функції кредиту

Назва:
Необхідність, суть, види і функції кредиту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,02 KB
Завантажень:
502
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Необхідність, суть, види і функції кредиту
Кредит, як і фінанси, є економічною категорією. Він виник у пері-
од суспільного поділу праці й товарного виробництва. Кредит існує
і в умовах ринкової економіки.
Функціонування кредиту як економічної категорії зумовлене на-
явністю товарного виробництва і обігу, дією закону вартості й опо-
середковуванням грошей як функції засобу платежу.
Отже, основою існування кредиту є наявність товарно-грошових
відносин, руху вартості у процесі товарного обміну, коли виникає
розрив у часі між рухом товару і його вартістю, тобто відокремлен-
ня грошової форми вартості від товарної.
Необхідність кредиту в товарно-грошовому господарстві зумов-
люється дією господарського розрахунку і характером кругообігу
коштів господарських підприємств. У цьому зв’язку всі підприємства
і господарські організації, що працюють на умовах господарського
розрахунку, повинні свої витрати з ведення господарства покрива-
ти доходами від реалізації виробленої продукції, наданих послуг.
Проте це не завжди збігається в часі.
В умовах незбіжності вкладень у виробництво з надходженнями
грошових коштів для його забезпечення вони поповнюються за ра-
хунок кредиту банків. Кредит і є тим механізмом, який постійно пе-
рерозподіляє грошові кошти між окремими підприємствами, тобто
кошти, тимчасово вільні у одних підприємств, передаються через
кредитні установи у користування іншим підприємствам.
Таким чином, кредит відображає економічні відносини, пов’язані
з акумуляцією і планомірним використанням за допомогою перероз-
поділу установами банків тимчасово вільних грошових коштів на
умовах повернення, оплати і з метою якнайефективнішого їх вико-
ристання в народному господарстві.
Слово “кредит” (від лат. сreditum) означає борг, позика. У сучас-
ному розумінні кредит — це капітал, який береться під позику у гро-
шовій формі, надається в тимчасове користування господарським
органам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати і
цільового використання.
Кредити, які надаються підприємствам, класифікуються за таки-
ми ознаками:
· формами і видами;
· наявністю та характером забезпечення;
· метою використання;
· строками використання;
· методами надання і способами погашення;
· характером і способом сплати відсотків;
· видами кредитів.
Залежно від форм і видів кредити бувають банківські, комерційні,
державні, лізингові, іпотечні, консорціумні, споживчі, товарні,
фінансові, інвестиційні, податкові та ін.
Банківський кредит відображає економічні, кредитні відносини,
які виникають між банками і суб’єктами господарювання з приводу
видачі (отримання) і використання позикових коштів.
Комерційний кредит — це економічні кредитні відносини, які виника-
ють між окремими суб’єктами господарювання з приводу відстро-
чення оплати за продані (куплені) товари.
Державний кредит — це сукупність кредитних відносин, які вини-
кають між державою, юридичними і фізичними особами з приводу
випуску (придбання) позик.
Лізинговий кредит — це економічні відносини між юридичними
особами, які виникають при оренді майна на основі договору, що
укладається.
Іпотечний кредит — це особливий вид економічних відносин з
приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна. При цьо-
му кредиторами можуть бути іпотечні банки, спеціальні іпотечні
компанії, а також комерційні банки. Надавати позику можуть юри-
дичні і та фізичні особи, які мають у власності об’єкти іпотеки (ви-
робничі будівлі, споруди, житлові будинки, магазини, земельні
ділянки тощо).
Споживчим є кредит, що надається фізичним особам на придбан-
ня споживчих товарів і оплату послуг з відстроченням платежу.
Консорціумний називається кредит, що надається суб’єктам гос-
подарювання банківськими консорціумами.
Кредити під вексельний обіг — це кредити, що надаються банка-
ми під облік і заставу векселів.
Товарний кредит — це товари, які передаються резидентом або
нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам згідно за
угодою, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на пев-
ний строк під заставу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Необхідність, суть, види і функції кредиту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок