Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічні погляди І.Я.Франка

Економічні погляди І.Я.Франка

Назва:
Економічні погляди І.Я.Франка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,22 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
«Економічні погляди І.Я.Франка»


Досить глибоким економістом для свого часу був І. Франко (1856-1916) — великий український письмен-ник, визнаний історик і філософ, взагалі енциклопедично освічена людина. Життя й творчість І. Франка проходили у Східній Галичині, що була в той час колонією Австро-Угорської монархії і відзначалася напруженою соціальною та національною боротьбою трудящих.
Син сільського коваля, І. Франко все своє життя при-святив боротьбі за краще майбутнє трудового народу, був безпосередньо зв'язаний з визвольним рухом українського народу й, зокрема, трудящих Східної Галичини.
І. Франко серйозно вивчав громадську діяльність і лі-тературну спадщину Т. Шевченка, російських революційних демократів О. Герцена та М. Чернишевського. Великий вплив на Франка мали вчення соціалістів-утопістів, Лассаля, а також передових політекономів Заходу. Особливий вплив на формування його світогляду мав Дж. Мілль.
З середини 70-х років XIX ст., ще в студентські роки, І. Франко захоплюється марксизмом, вивчає твори К. Маркса та Ф. Енгельса й навіть вперше на українську мову пе-рекладає окремі глави «Капіталу» та «Анти-Дюрінга». Надзвичайно важливого значення І.Франко надавав,політичній економії, відводячи їй одне з центральних місць у системі загальноосвітніх наук, вважаючи, що вона «без-перечно найважливіша з усіх наук». Деякий час він сам викладав політичну економію в гуртках самоосвіти львів-ських робітників. Пізніше навіть планував написати під-ручник із політичної економії для широких верств трудя-щих з метою популяризації марксистського економічного вчення.
Економічні погляди І. Франка відбивають складний процес поступового засвоєння вченим кращих зразків світової суспільної думки. Особливо помітний вплив на його еконо-мічні погляди мав марксизм, який був тоді вже дуже по-пулярним. Саме під впливом марксизму у І. Франка транс-формується погляд на предмет політичної економії. Якщо спочатку під впливом теоретиків історичної школи він роз-глядав політекономію як науку про народне господарство, то пізніше І. Франко твердить, що політекономія — «це на-ука абстрактна», предметом якої є дослідження не лише економічних законів «теперішньої суспільності, а й загаль-них законів праці людської». У своїй праці «Доповнення до “Основ суспільної економії"» він писав, що економічна наука не визнає незмінності суспільного ладу, а «мусить шукати таких форм, котрі після нашого знання були відпо-відніші для суспільної праці і суспільного добробуту, ніж нинішні форми».
Як бачимо, І. Франко в дусі марксизму визнавав мину-щий характер капіталістичного ладу й прагнув використо-вувати знання економічної теорії для боротьби за утвер-дження нового суспільного ладу.
Виняткова заслуга І. Франка в історії української еко-номічної думки полягає в тому, що він вносив у неї кате-горії марксистської політекономії для дослідження капіта-лістичних виробничих відносин. У системі марксизму черпав аргументи для обгрунтування власної оригінальної економічної програми українського народу. Крім того, велика роль Франка в розробці української наукової політекономічної термінології, тому що до нього в Україні були по-ширені переважно російські, польські та німецькі її мовні інтерпретації.
І. Франко приділяв першочергову увагу з'ясуванню най-головніших категорій політекономії. У ході опанування марксистської економічної теорії поглиблювалося розумін-ня ним таких економічних категорій, як капітал, товар, до-даткова вартість, заробітна плата та ін.
В своїх працях, популяризуючи економічне вчення Маркса, Франко розкрив перед трудящими масами економічні основи капіталістичного ладу як ладу експлуататорського. В його працях ми знаходимо всебічну характеристику таких важливіших кате-горій політичної економії капіталізму, як капітал і додаткова вартість.
Цілком правильно, з марксистських позицій він показував історичні умови виникнення і існування капіталу. Процес виник-нення і основи існування капіталу розглядав Франко на грунті товарного виробництва, а також товарного і грошового обігу, ви-ходячи з Марксової трудової теорії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 



Реферат на тему: Економічні погляди І.Я.Франка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок