Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Скачати: Економ аналіз

Економ аналіз

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Економ аналіз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,88 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Економ аналіз


План


1. Сучасний стан аудиту в Україні
Аудит в Україні почав активно розвиватися після виходу Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-12.
Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльної Україні базуються на Законі України "Про аудиторську діяльність” Основне завдання цього закону — "створення системи незалежні фінансового контролю з метою захисту інтересів власника".
Організаційна структура незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні представлена на рис.1.1.
Основним базовим елементом системи незалежного фінансового контролю є сертифіковані аудитори, які на підставі ліцензії від свого імені чи від імені аудиторської фірми здійснюють аудиторську діяльність.
Організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяль-ністю в Україні здійснює Аудиторська палата України (АПУ). АПУ є незалежним самостійним органом, головним завданням якого є:
сприяння розвитку аудиту в державі;
вирішення принципових питань аудиторської діяльності в Україні на єдиній методологічній основі;
сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) ауди-торів;
ліцензування (дозвіл) на право займатися аудиторською діяль-ністю.
АПУ діє відповідно до Статуту, має регіональні відділення, повнова-ження яких визначаються "Положенням про регіональні відділення".
АПУ створюється шляхом делегування до її складу п'яти пред-ставників від професійної громадської організації аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів, Головної дер-жавної податкової адміністрації, Міністерства статистики, Національ-ного банку, Міністерства юстиції та окремих фахівців від навчаль-них, наукових та інших організацій.
Рис. 1.1. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні
Крім цього, з метою захисту своїх інтересів аудитори України об'єднані у професійну громадську організацію — Спілку аудиторів України, яка діє на місцях через свої осередки за наявності у них не менше п'яти аудиторів.
Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" ст. 3, поняття "аудиторська діяльність" містить в собі організаційне і ме-тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Ауди-торські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бух-галтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економічно-правового забезпе-чення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.
Разом з цими видами послуг аудиторські підприємства в Україні проводять роботи з приватизації майна державних підприємств, ко-мерціалізації торгівлі, акціонування підприємств, готують матеріали для розгляду справ клієнтів в арбітражних судах. Завдяки аудитові здійснюються посередницькі контакти.
У кінцевому підсумку аудит являє собою досить високу форму організації і реалізації економічних ідей.
2. Способи аналітичної обробки економічної інформації
Метою аналітичної обробки економічної інформації є об'єктивне відображення реальних економічних процесів, що виникають, що впливають на досліджувані параметри, фіксація подій і виявлення закономірностей, а також прогноз ситуації при різних варіантах розвитку подій. Таким чином, при аналізі ситуації необхідно виявити що зараз відбувається, що відбувалося до цього, інтерполювати відсутні відправні точки при неможливості одержати їх прямо, після чого по'єднати воєдино окремі ланки.
В основі методології фінансово-економічного аналізу лежить діалек-тичний метод, тобто економічні яви-ща, що вивчаються, аналізуються, розглядаються у їх зв'язку і взає-мозалежності, русі і розвитку, а роз-виток, як відомо, — це боротьба протилежностей, він відображає об'єк-тивні закони дійсності. Діалектич-ному розвиткові явищ у сфері фінансово-господарської діяльності під-приємств властиві переходи кількіс-них змін у якісні, які супроводжу-ються виникненням нових якостей, запереченням, відмиранням старого і появою нового, прогресивнішого.

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Економ аналіз

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок