Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Регіональна економічна політика України в умовах державної незалежності

Регіональна економічна політика України в умовах державної незалежності

Назва:
Регіональна економічна політика України в умовах державної незалежності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,78 KB
Завантажень:
148
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Регіональна економічна політика України в умовах державної незалежності”


П Л А Н
Основні проблеми соціально-економічного розвитку України.
Розвиток промисловості індустріально розвинутих країн.
Рівень розвитку соціально-культурної сфери.
Регіональна політика, її характеристика та завдання.
Реконструкція та структурна перебудова народного господарства.
Локальні відтворювальні процеси.
Успішне здійснення соціально-економічних перетворень в Україні значною мірою залежить від раціонального поєднання загальнодержав-них інтересів з інтересами й особливостями регіонів, ефективним викори-станням їх природно-ресурсного та економічного потенціалу. Досвід ми-нулого свідчить про те, що надмірна концентрація фінансових і матеріальних ресурсів у розпорядженні центральних органів управління, зву-ження економічної бази місцевих органів, нехтування територіальними пропорціями при плануванні розвитку народного господарства негатив-но позначилися на рівнях економічного розвитку регіонів України і при-звели до нагромадження на місцях серйозних господарських, соціальних та екологічних проблем. Найбільш болючими з них є:—
недосконалість галузевої структури більшості регіональних гос-подарських комплексів, насамперед промислових, низька їх економічна ефективність;—
однобічна галузева спеціалізація регіонів, обмежена сфера за-стосування праці;—
значні відмінності між регіонами у рівнях соціально-економіч-ного розвитку;—
суттєво відставання під діючих нормативів у розвитку соціаль-ної і виробничої інфраструктури, особливо в сільській місцевості, низь-кий рівень використання економічного потенціалу малих міст і сіл;—
неефективне використання місцевих ресурсів (трудових, земель-них, водних), надмірне забруднення навколишнього природного середо-вища.
В структурі промислового виробництва багатьох областей, насамперед індустріальних (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луган-ської, Харківської) переважають галузі важкої індустрії при недостат-ньому розвитку виробництва споживчих товарів і послуг. Дуже істотни-ми є відмінності у рівнях економічного розвитку регіонів. Половина об-ластей характеризується досить скромним економічним потенціалом, їх частка у створенні національного доходу України незначна і становить від 1,5 до 3 %. Зате частка 6 індустріально розвинутих областей (Дні-пропетровської, Донецької, Запорізької, Київської з м. Києвом, Луган-ської та Харківської) сягає майже 50 % виробленого в масштабі дер-жави національного доходу і близько 60 % основних виробничих фондів промисловості. Внаслідок цього в країні мають місце досить значні між-регіональні розбіжності у виробництві національного доходу на душу населення, які в 1900 р. становили 45 пунктів (Запорізька область — 125 % до середнього показника по Україні, Закарпатська — 80 %). Водночас міжнародні порівняння показують, що міжрегіональні відмінності цього показника не повинні перевищувати 20 пунктів), що є умовою збе-реження соціального балансу в територіальних структурах.
Сьогодні інтегрований рівень розвитку соціально-культурної сфери в областях України сягає лише 40—52 % від передбаченого нормативами, а ступінь задоволення потреб населення у платних послугах — всього 38—45% раціональної норми. Не досягнуто необхідного для забезпе-чення сучасних потреб рівня розвитку систем зв'язку, інформатики, тран-спортних комунікацій. У занедбаному стані соціально-культурна сфера в селах, де вона не тільки не відповідає прийнятим нормативам, але в багатьох з них взагалі відсутня. Майже 30 % сіл (в основному малих) не мають закладів охорони здоров'я, близько 50 % — дитячих дошкіль-них закладів, будинків побуту та комплексних приймальних пунктів. Тех-нічна впорядкованість житлового фонду в сільській місцевості в 2—5 разів поступається місту. Все це значною мірою зумовлює відплив сіль-ського населення міста і загальне його постаріння.
До цього слід додати, що нинішня система територіальної органі-зації розселення не забезпечує необхідний рівень взаємозв'язаного роз-витку міст і сіл та умов для ефективного використання ресурсного і ви-робничого потенціалу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Регіональна економічна політика України в умовах державної незалежності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок