Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

Назва:
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,09 KB
Завантажень:
295
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «ви-трати виробництва». Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття ви-трат виробництва. Обособления частини вартості продукції у вигля-ді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний дохід за його первинного розподілу і на-ступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві.
Необхідний і додатковий продукт — це категорії виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що ле-жить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення «... фонду життєвих кош-тів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати» Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. — Т. 23. — С. 580..
Додатковий продукт — це вартість, створювана безпосеред-німи виробниками понад вартість необхідного продукту. Додат-ковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку. У необ-хідному й додатковому продукті втілено заново створену вар-тість, грошове вираження якої становить національний дохід.
Прибуток — це частина додаткової вартості, виробленої і реа-лізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалі-зована і набере грошової форми.
Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необ-хідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток — це форма прояву вартості додаткового продукту. Прибуток підпри-ємств сфери матеріального виробництва — це частина національ-ного доходу.
Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорі-єю. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу ва-лового внутрішнього продукту.
Водночас прибуток — це підсумковий показник, результат фі-нансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господа-рювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу бага-тьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин.
На формування прибутку як фінансового показника роботи під-приємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений держа-вою порядок формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); обчислення й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг); визначення позареалізаційних прибутків і витрат; визна-чення балансового (валового) прибутку.
Отже, на формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: результати, тобто ефективність його фінансово-госпо-дарської діяльності; сфера діяльності; галузь господарства; установ-лені законодавством умови обліку фінансових результатів.
Прибуток — це показник, що формується на мікрорівні. Прибу-ток народного господарства — це результат діяльності окремих підприємств, галузей економіки, розвитку окремих сфер, структур-них зрушень в економіці, змін у порядку обліку фінансових ре-зультатів.
У таблиці наведено дані щодо сучасної структури прибутку по галузях економіки. Частка прибутку промисловості становить трохи більше 50% усього прибутку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок