Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Управління бюджетною системою

Управління бюджетною системою

Назва:
Управління бюджетною системою
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,10 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Управління бюджетною системою
Бюджетна політики та проблеми її формування на загальнодержавному рівні
Основи бюджетної політики на місцевому рівні.
Особливості управлінської діяльності в бюджетному процесі.
Стадії бюджетного процесу та його учасники
Бюджетне прогнозування в Україні та планування в Україні.
Програмно-цільовий метод формування бюджетів.
Оперативне управління бюджетним процесом.
Організація виконання державного та місцевих бюджетів.
Облік та звітність у процесі виконання бюджетів.
Державний бюджетний контроль: сутність і особливості.
1.
Головною метою бюджетної політики є створення державою необхідних економічних, правових та організаційних засад формування оптимального розподілу між різними ланками бюджетної системи для ефективного її розвитку, спрямованого на економічне зростання та підвищення життєвого рівня населення.
Проблеми та пріоритети:
1. Створення ефективної системи управління і регулювання бюджетними ресурсами, що вбачається у застосуванні механізму обліку всіх зобов'язань, здійснюваних центральними і місцевими органами влади при виконанні покладених на них функцій, виробленні критеріїв фінансування зобов'язань, прийнятих у попередні роки.
Необхідною умовою цього має бути інвентаризація програм, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів і проведення відповідних розрахунків щодо потреби та можливостей у фінансових ресурсах для їх виконання.
З урахуванням цього необхідно визначити програми, що втратили свої соціальне значення в умовах ринкової економіки і підлягають виключенню з бюджетного фінансування та такі, що мають перспективне значення.
При цьому особливу увагу слід приділити питанням оптимізації мережі бюджетних установ, пошук альтернативних державному фінансуванню шляхів постачання суспільних благ.
2. Забезпечення ефективного функціонування податкової системи, мобілізації бюджетних доходів в обсягах, визначених відповідно до вимог податкового законодавства.
Слід виходити з того, що податкова система повинна сприяти форму-ванню ринкового середовища і створенню сприятливих умов для господа-рювання і водночас забезпечувати стабільне надходження грошових ресур-сів до бюджетів усіх рівнів для виконання функцій, покладених на державні та місцеві органи влади.
На загальнодержавному рівні треба здійснити такі заходи законодавчого характеру, які б сприяли розвитку усіх підприємств незалежно від форм власності та забезпечували здійснення ефективного контролю за виконанням ними зобов'язань перед бюджетом, створенню умов, спрямованих на скорочення тіньового сектора економіки. Одночас-но потрібен надійний захист прав платників податків, суттєве зниження штрафних санкцій, надання можливостей платникам податків самостійно виправляти помилки, допущені при обрахуванні податків.
Необхідно накласти мораторій як на списання боргів, так і на надання пільг платникам податків. Різні соціальні групи повинні одержувати со-ціальну допомогу не у формі податкових пільг, а шляхом отримання бю-джетних трансфертів. Збільшення доходів бюджету вимагає вжиття невід-кладних заходів правового та організаційного характеру з метою надання сталого характеру надходженням до бюджету від використання майна, що залишилося у власності держави у вигляді корпоративних прав.
Треба також вирішувати питання подальшого спрощення системи опо-даткування, насамперед суб'єктів малого та середнього бізнесу, інтеграції бухгалтерського і податкового обліку. Удосконалюючи систему оподатку-вання, необхідно здійснювати заходи щодо її інтеграції до європейського економічного простору.
Формування системи бюджетних видатків, орієнтованої на стимулювання економічного зростання, а саме визначення обсягу видатків виходячи з необхідності забезпечення реалізації пріоритетів економічної і соціальної політики; створен-ня умов для інвестиційної та інноваційної діяльності; орієнтації бю-джетних видатків на досягнення кінцевих соціально-економічних результатів.
Здійснення структурних реформ у соціальній сфері. При за-безпеченні доступності всіх громадян до отримання базових соціальних послуг, насамперед в освіті та охороні здоров'я, необхідно добитись скорочення соціальної нерівності шляхом перерозподілу соціальних витрат на користь малозабезпечених верств населення, слід досягти підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом скорочення та/або ліквідації малоефективних і неефективних витрат, підвищення рівня оптимізації видатків у бюджетній сфері.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Управління бюджетною системою

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок