Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічне зростання в Україні

Економічне зростання в Україні

Назва:
Економічне зростання в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,37 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
Економічне зростання в Україні
ПЛАН
Економічне зростання та його чинники.
Зміст і типи економічного зростання.
Рушійні сили економічного зростання.
Нагромадження та його норма.
Вплив НТР на ек. розвиток.
Проблеми ек. зростання в Україні.
2.1. Особливості ек. розвитку України.
2.2. Прихід до ек. зростання.
3. Економічні дані на сьогоднішній день.


Зміст і типи економічного зростання. Проблеми економіч-ного зростання особливо гостро постали перед людством у XX ст., але це не означає, що вони нікого не хвилювали раніше. Уперше про економічне зростання заговорили меркантилісти, а більш-менш предметно цю проблему поставив фізіократ Ф. Кене. Протягом останніх десятиліть однією з найважливіших довгострокових ці-лей економічної політики уряду будь-якої країни є стимулювання економічного зростання, підтримка його темпів на стабільному та оптимальному рівні. Усе це вимагає чіткого уявлення про еконо-мічне зростання, фактори його стимулювання і стримування.
Економічне зростання є надзвичайно складним явищем. З да-ного приводу відомий американський історик економічної думки Б. Селігмен зазначав, що задовільна теорія економічного зрос-тання повинна враховувати природні ресурси, політичні інститути, законодавство, а також багато психологічних і соціальних факторів. Розробка такої всеохоплюючої теорії, на думку вченого, — майже нездійсненне завдання. Відомі економісти, автори теорій економічного зростання, ясна річ, не претендували на створення всеохоплюючої та універсальної теорії, не робили спроб «обійня-ти неосяжне». Тому кожна теорія або модель мають відповідні припущення та абстракції, які дозволяють виділити і вивчити найбільш суттєві фактори економічного зростання!
Дійсно, головною метою економічного зростання є збільшен-ня обсягів економічних благ, що сприяє поліпшенню життя насе-лення, створенню стабільної сприятливої соціально-політичної ситуації в країні, підвищенню її міжнародного авторитету. З точ-ки зору етимології (походження) терміну «зростання» близьким є поняття «розвиток», але останнє ширше за змістом. Економічний розвиток — це процес переходу країни від одного стану еконо-міки до іншого, більш досконалого — тобто якісно нового на ос-нові відповідних структурних та інституціональних зрушень. Комплексно це проявляється в якісному вдосконаленні всієї еко-номічної системи.
Виокремлюють два основних типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується за рахунок кількісного збільшення об-сягів функціонуючих факторів виробництва і практично за збе-реження незмінними їх попередніх техніко-технологічних пара-метрів. Інтенсивний тип економічного зростання характери-зується розширенням виробництва на основі якісного поліпшення всіх його факторів, тобто раціонального використання всього виробничого потенціалу. Як відхилення від закономірного проце-су економічного розвитку в окремі періоди для ряду країн може мати (і має) місце регресивний тип зростання, для якого харак-терне тривале зниження обсягів суспільного виробництва. Зок-рема, таке явище спостерігалось протягом 90-х рр. у всіх країнах СНД, у тому числі і в Україні, що в літературі отримало назву трансформаційного спаду.
Щодо основних типів економічного зростання, то на практиці вони не існують в абсолютних формах. У реальному житті вони проявляються або як переважно екстенсивний, або як переважно інтенсивний тип економічного зростання. Нині в розвинутих краї-нах переважає інтенсивний шлях економічного розвитку. В Україні після тривалого спаду виробництва необхідно підготувати мате-ріальну базу для інтенсивного економічного зростання. Чим ра-ціональніше функціонує процес відтворення, тим вище ефектив-ність суспільного виробництва.
Рушійні сили економічного зростання (прогресу).
Політико-економічний аналіз змісту рушійних сил економіч-ного зростання (прогресу) передбачає врахування не лише дії ба-зисних економічних категорій (внутрішніх суперечностей, по-треб, інтересів тощо), але й функціонування надбудови держави, політичних, ідеологічних, правових, культурно-духовних та ін-ших відносин і відповідних інституцій: політичних партій (ру-хів), релігійних концепцій і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Економічне зростання в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок