Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічна соціологія

Економічна соціологія

Назва:
Економічна соціологія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,81 KB
Завантажень:
286
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Економічна соціологія


1.Специфіка і статус економічної соціології як галузі наукового пізнання.
Економічна соціологія — інтегральна наукова дисципліна, яка досліджує соціальні процеси та явища, що відбуваються у сфері економіки.
Започаткована вона у США в середині 50-х років XX ст. (Н. Смелзер, Т. Парсонс, К. Девіс та ін.) як наслідок усвідом-лення вузькості «чистого економізму», його недостатності для осмислення складних процесів управління і пошуку ефек-тивних моделей господарювання.
Соціологія економіки характеризується широким колом складних аналітичних питань і проблем, оскільки розглядає економічне життя як взаємодію різноманітних суспільних груп, які:—
посідають різне місце в історично визначеній системі суспільного виробництва;—
наділені різними можливостями, правами та обов'яз-ками у сфері економічної діяльності;—
відрізняються одна від одної наявністю власності, рівнем прибутку та споживання;—
виконують специфічні виробничі та соціальні функції;—
мають особисті інтереси, потреби, ціннісні орієнтації, спосіб життя.
До комплексу досліджуваних емпіричних об'єктівмічної соціології належать: соціальні функції економіки; со-ціальні аспекти економічних інститутів (різні види вироб-ництва, обміну, власності, підприємництва); форми регулю-вання економіки; соціальні групи в економіці (кількісний і якісний склад, мотивація діяльності, зміст виконуваних функцій, інтереси, статус, рівень та джерела прибутків); типа мислення в різних економічних системах; види економічної поведінки та участі в управлінні господарством; взаємодія вертикальних структур (міністерств, підприємств, первинних підрозділів) і груп працівників, її економічна ефективність; міжгрупові відносини, стимули мобільності, зміст службо-вих інструкцій, норми господарського права та ін.
Ні економічні науки, ні загальна соціологія цих об'єктів спеціально не досліджують. Політична економія розглядає економічні відносини не як сферу функціонування соціальних об'єктів, а як систему, де люди залишаються, так би мовити, «за кадром» економічної теорії. Для загальної соціології діяльність і поведінка соціальних груп у сфері економіки — лише одна з багатьох форм активності. Жодна з цих наук не має спеціального теоретичного, тим більше методичного апа-рату для дослідження структури суб'єкта економічного роз-витку, основних видів його економічної активності, тенденцій, які в ній простежуються, механізмів цієї активності, її впли-ву на кінцеві результати економічного розвитку суспільства. Все це зумовило виникнення спеціальної галузі соціологічної науки, в центрі уваги якої — діяльність та поведінка соціальних груп саме в системі економічних відносин.
Особливість об'єкта економічної соціології полягає в тому, ' що досліджується не окремо взята тенденція у сфері економіки та суспільства, не взаємозв'язки між ними, а механізми, які породжують і регулюють ці взаємозв'язки. Так, розподільчі відносини — це феномен економіки, але в основі цих відно-син лежить певний регулюючий соціальний механізм: пове-дінка і взаємозв'язок соціальних груп (на різних рівнях еко-номіки), від яких залежить характер розподілу. Аналогічно в основі управління виробництвом, динамікою якості про-дукції, продуктивністю праці та багатьма іншими економіч-ними процесами лежать відповідні соціальні регулятори: со-ціальні групи, поведінка яких визначає характер цих про-цесів, а відповідно, і результати, до яких вони приводять.
Маючи в полі зору ті чи інші економічні структури і про-цеси, економічна соціологія розкриває соціальні механізми, від яких залежить характер їх перебігу: супроводжуються вони зростанням чи зниженням економічних показників; породжують позитивні чи негативні соціальні наслідки. Отже, в центрі уваги економічної соціології перебуває вплив со-ціальних регуляторів на економічний розвиток.
Предметом економічної соціології є соціальний механізм розвитку економіки — система поведінки і свідомість суспільних груп в економічній сфері, взаємодія їх між собою і з державою, Категоріальний апарат економічної соціології охоплює загальнонаукові, загальносоціальні й специфіч«і категорії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Економічна соціологія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок