Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Назва:
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,27 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота
З дисципліни “Вступ до спеціальності”
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності держави набувають на сучасному етапі виняткового значення.
Це пов'язано, по-перше, з рядом факторій внутрішнього характеру: знаходженням економіки країни на перехідному етапі до ринкової системи господарювання, яка перебуваг в ситуації об'єктивної незбалансованості структури економіки і її повільної структурної перебудови; надмірною енерго- і ресурсоємністю галузей народного господарства; низькою конкурентоспроможністю національного виробництва; поступовим занепадом науково-технічного і високотехнологічного промислового потенціалів та ін.
По-друге, це обумовлено системою зовнішніх факторів: надмірною (від 20 до 90%) залежністю економіки України від монопольних імпортних ринків постачання стратегічно важливих товарних позицій (енергоносіїв, сировинних та інших матеріальних ресурсів) для життєво важливих галузей виробництва; наявністю тисяч українських підприємств, задіяних у виробничих циклах, кінцева продукція яких виробляється за межами України; високою) залежністю процесу структурного та технологічного реформування економіки України від різних форм зовнішніх джерел фінансування; відсутністю розвинутої зовнішньоторговельної інфраструктури (інформаційної, законодавчої, маркетингової, організаційної, трейдерської, біржової, виставочної, рекламної тощо); зберіганням Україною статусу «торговельного аутсайдера» світовій торгівлі через відсутність повного чи асоційованого членства у Світовій організації торгівлі (COT), Європейському союзі (ЄС), Центрально-Європейській асоціації вільної торгівлі (ЦЕФТА) та інших торговельно-інтеграційних угрупованнях сис-теми ГАТТ/СОТ, а через це слабкою конкурентозахищеністю зов-нішньоекономічної діяльності України в умовах жорсткої конку-рентної боротьби на міжнародних ринках товарів, капіталів і пос-луг; певним тиском інших країн на зовнішньоекономічну діяль-ність України через прямі та побічні форми різноманітних торго-вельних, інвестиційних торговельно-стандартних, фітосанітарних, технологічних і фінансових обмежень.
Перспективи та основні напрями подальшого розвитку зовніш-ніх економічних зв'язків України з урахуванням їх світової і ре-гіональної геополітичної структури можуть бути визначені та-ким чином.
Країни СНД і Балтії
Пріоритетним завданням для України є забезпечення взаємо-вигідних і стабільних економічних зв'язків з країнами СНД, які утворили Економічний союз, та з країнами Балтії. Через створен-ня умов для ефективних торговельних відносин з цими країнами можна прискорити досягнення стабілізації у вітчизняному вироб-ництві. Проте актуальність розвитку цих відносин не зменшуватиме значення розвитку економічних зв'язків з іншими країнами світу.
Зовнішньоекономічні зв'язки з цією групою країн будуть роз-виватися переважно на двосторонній основі з одночасним вдос-коналенням торговельних режимів на засадах взаємної рівності і спрямовуватимуться на:*
поліпшення торговельного режиму з Російською Федерацією;*
забезпечення стабільних поставок в Україну на взаємовигід-них умовах паливно-сировинних товарів відповідно до потреб народного господарства. З цією метою вживатимуться заходи для збільшення експорту українського капіталу, насамперед у формі прямого інвестування відповідних підприємств нафтогазодобувної та гірничодобувної промисловості країн СНД, освоєння розташованих на їхніх територіях окремих родовищ на основі концесій;*
забезпечення конкурентоспроможності традиційних вітчизняних товарів (продукції агропромислового комплексу і чорної металургії, машин, устаткування) на ринках країн СНД і Балтії; збільшення ступеня інтеграції з країнами Балтії шляхом створення умов для ефективної реалізації режиму вільної торгівлі та посилення через ці зв'язки торговельно-економічних відносин з заїнами Центральної і Північної Європи.
Країни Європейського Союзу
Розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус України, має залишатися одним з пріоритетів зовнішньо-економічної політики України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок